Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Inwestycje i remonty (nr 126/09.2015)

Policja na Śląsku ma wreszcie nowe siedziby komend i godne miejsca pracy. Przez lata była to wymagająca największych nakładów na inwestycje i remonty część kraju. Dziś efekty modernizacji są tu bardzo widoczne.

Garnizon śląski z Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji w latach 2013–2015 i z innych źródeł otrzymał 233 826 014 zł. Pierwsze zmiany nastąpiły już w 2013 roku, gdy policjanci mogli wprowadzić się do nowych budynków komisariatów w Skoczowie (5,3 mln zł) i Jasienicy (2,8 mln zł). Potem były następne…

NA MIARĘ PROFESJONALIZMU

Tegoroczne obchody Święta Policji w garnizonie śląskim odbyły się w Żywcu. Były też okazją, by powiedzieć o zachodzących zmianach, inwestycjach i modernizacjach. W Żywcu właśnie otwarto zmodernizowany budynek Komendy Powiatowej Policji. W uroczystości udział wzięli kadra kierownicza Policji i śląskiego garnizonu, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz służb i instytucji współpracujących z Policją, a także policyjni związkowcy i emeryci.

– To niezwykle ważny dzień w historii tej jednostki, ponieważ to dzisiaj uroczyście otwieramy jej nową siedzibę. Chcę byście potraktowali tę inwestycję jako wyraz szacunku i uznania dla waszej ciężkiej pracy na rzecz porządku i bezpieczeństwa tej pięknej ziemi. Chciałbym, aby warunki, w których funkcjonujecie, dorównywały waszemu profesjonalizmowi – powiedział nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Katowicach. – Niedawno otwieraliśmy także nową komendę w Kłobucku i w innych miejscowościach. To cieszy, bo codzienna służba w największym polskim garnizonie, trudnym garnizonie, zasługuje, by warunki, w których ją pełnią policjanci, były naprawdę godne. Życzę wam koleżanki i koledzy, by pracowało wam się tu dobrze, ale przede wszystkim byście czerpali satysfakcję z tego, co dla nas najważniejsze, a więc z głosu ludzi Ziemi Żywieckiej, którym waszą służbą zaspokajacie jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb, potrzebę bezpieczeństwa.

Remont siedziby KPP w Żywcu rozpoczął się w końcu ubiegłego roku. Kosztem blisko 1,5 mln złotych zmodernizowano wszystkie pomieszczenia biurowe, odnowiono korytarze i klatki schodowe. Budynek zyskał nową kolorystykę, logo oraz tablice informacyjne.

NOWE ŻYCIE KOMENDY

W styczniu ubiegłego roku otwarto wyremontowany budynek Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Wcześniej gmach straszył odpadającą elewacją, grzybem na ścianach i wystającymi ze ścian przewodami... Na 32 komendy, 96 komisariatów w województwie śląskim i Oddział Prewencji Policji w Katowicach tylko sześć obiektów nie wymagało remontów.

– Niestety, w minionych latach środki finansowe dla garnizonu śląskiego na działania inwestycyjno-remontowe były bardzo skromne, a na kubaturę i infrastrukturę jaką posiadamy, to praktycznie tych środków nie było – mówi insp. Piotr Kucia, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. – Sytuacja w niektórych komisariatach była katastrofalna. Były w fatalnym stanie,  nieremontowane i opalane węglem. Dyżurni oprócz swoich zadań służbowych musieli także palić w kotłowni.

Po remoncie siedziba KMP w Mysłowicach jest nie do poznania. Dostała nowe życie w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji w latach 2013–2015. Koszt modernizacji i adaptacji budynku wyniósł ponad 11,3 mln zł, ale dołożył się samorząd. Dziś budynek ma trzy wejścia, podjazdy dla niepełnosprawnych, nową elewację. Wnętrza są klimatyzowane, są nowe łazienki, nowoczesne meble i środki łączności.

ZŁOŻYLI SIĘ WSZYSCY

– Staraliśmy się, ale w ciągu trzech lat nie da się, aby wszystkie komisariaty doprowadzić do dobrego stanu – wyjaśnia insp. Piotr Kucia. – Wybraliśmy te, które miały najgorszy stan techniczny. Remonty realizowaliśmy, korzystając z Programu standaryzacji i modernizacji Policji, bądź z limitu, jaki otrzymaliśmy na działalność inwestycyjno-remontową ze środków Komendy Głównej Policji. Dzięki prowadzonym w ramach naszego planu finansowego działaniom racjonalizatorskim w zakresie wydatkowania, pozyskaliśmy środki, które przeznaczyliśmy na remonty mniejszych jednostek. Korzystamy także z innych źródeł finansowania, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie ponad 22 mln zł dofinansowania otrzymaliśmy w ramach tzw. Zielonych Inwestycji na pierwszy etap termomodernizacji KWP przy ul. Lompy w Katowicach. Również bardzo intensywnie współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Samorządy lokalne także włączały się w poprawę warunków pracy policjantów i pracowników Policji, przekazywały środki na naszą działalność remontową i inwestycyjną.

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA

Największą inwestycją prowadzoną w śląskim garnizonie Policji jest budowa KMP w Bielsku-Białej (79 mln zł). Teraz bielska komenda ma w mieście cztery różne lokalizacje, w budynkach, które nadają się do kapitalnego remontu i przebudowy.

– Ich przebudowa raczej nie jest realna, w związku z tym zapadła decyzja, by postawić jeden gmach (i budynek pomocniczy) i wszystkie komórki organizacyjne miejskiej komendy były wreszcie w jednym miejscu, a pracownicy i funkcjonariusze pracowali w godnych warunkach. Dotyczy to ponad 500 osób – mówi insp. Piotr Kucia. – W nowej siedzibie znajdą się komórki zamiejscowe Centralnego Biura Śledczego Policji, wydział konwojowy, oczywiście pomieszczenia dla osób zatrzymanych, policyjna izba dziecka, siedziba dla przewodników psów służbowych oraz całe zaplecze techniczne dla warsztatu obsługowo-naprawczego. Bryła budynku jest już wzniesiona. Termin realizacji w 2017 roku.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. KWP w Katowicach, Andrzej Chyliński

W latach 2013–2015 w KWP w Katowicach prowadzono 68 większych remontów:
• 46 z nich zostało zakończonych w latach 2013–2014,
• 19 zostanie zakończonych w roku bieżącym,
• 3 zadania będą realizowane w latach kolejnych.

Oprócz zadań znajdujących się w planie Policji KWP w Katowicach realizowała remonty w ramach własnego budżetu i środków obcych (FUWP).

W latach 2013–2015 w KWP w Katowicach prowadzono 22 zadania inwestycyjne:
• 9 z nich zakończono w latach 2013–2014 (w tym jedno zadanie dotyczące zakupu środków trwałych nieujęte w planie KGP),
• na 1 zadanie wykonano dokumentację i zadanie zostało wstrzymane (jest w planie finansowym, ale z zerowym finansowaniem),
• 4 zadania zostaną zakończone w roku bieżącym,
• 6 zadań realizowanych będzie w latach kolejnych,
• 2 zadania finansowane ze środków obcych dotyczących wykonania dokumentacji planowane są do rozpoczęcia

źródło: KWP w Katowicach