Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komunikacja wewnętrzna w praktyce (20) (nr 123/06.2015)

W maju odbyło się czterodniowe szkolenie przedstawicieli pionu komunikacji społecznej. Nic w tym dziwnego – wszak zbliżające się uroczyste obchody Święta Policji wymagają należytej oprawy, zgodnej z tradycją i przepisami.

Dlatego też na początku miesiąca Wydział Komunikacji Społecznej Gabinetu KGP zorganizował warsztaty dla osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem uroczystości policyjnych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich jednostek wojewódzkich i szkół Policji. Podczas powitania uczestników szkolenia insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu KGP, podkreśliła znaczenie ceremoniału policyjnego dla wizerunku i tożsamości Policji. Zwróciła też uwagę na konieczność zadbania o wszystkie elementy niezbędne do przygotowania uroczystości, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kierownictwa Policji. Prowadzący zajęcia podinsp. Iwona Klonowska i asp. Piotr Maciejczak z miesięcznika „Policja 997” skupili się na zasadach wystąpień publicznych i dokumentacji filmowej wydarzeń, a pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi insp. Grzegorz Jach przedstawił sposoby przygotowania i prowadzenia uroczystości policyjnych o charakterze państwowym, resortowym, środowiskowym i religijnym.

Kolejne dwa dni, czyli 7 i 8 maja br., przedstawiciele jednostek Policji spędzili na pierwszej z pięciu edycji dwudniowych warsztatów antydyskryminacyjnych, zorganizowanych na podstawie porozumienia między Komendą Główną Policji a Muzeum Historii Żydów Polskich. Ich celem było zwiększenie skuteczności służby i pracy w Policji przez spojrzenie na dotychczas wykonywane czynności służbowe z nowej, antydyskryminacyjnej perspektywy. W program szkolenia ujęto teoretyczne aspekty zasad równego traktowania, równości płci, elementów etykiety równościowej w tekstach publicznych i zachowań językowych wspierających realizację zasady równego traktowania. Rozmawiano także o języku równościowym, jego zastosowaniu i przejawach dyskryminacji w życiu codziennym. Kolejne edycje szkolenia odbędą się w czerwcu 2015 roku.

oprac. P.M.