Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KOBIETY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH (nr 123/06.2015)

Nowa przewodnicząca

Rok po powstaniu Zespołu Opiniodawczo-Doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych” pełnomocnik rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara powołała na stanowisko przewodniczącej zespołu płk Annę Osowską-Rembecką, dyrektor okręgową Służby Więziennej w Warszawie.

Nowa przewodnicząca do służby w Służbie Więziennej wstąpiła w 1996 roku, zaczynając od stanowiska wychowawcy. Sześć lat temu została dyrektor okręgową na całe Mazowsze. Od wielu lat też współorganizuje i moderuje większość konferencji dotyczących problematyki kobiet w służbach mundurowych.

Spotkanie podsumowujące ostatnie 12 miesięcy pracy zespołu odbyło się 7 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z udziałem przedstawicielek wszystkich służb mundurowych. Reprezentująca Policję insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu KGP, pełniąca także funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji, decyzją międzyresortowego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych” została wybrana na zastępczynię nowej przewodniczącej. Nową sekretarz zespołu została mł. chor. Daria Trela z SW. Dotychczasowej przewodniczącej zespołu kmdr Bożenie Szubińskiej serdecznie podziękowano, życząc powodzenia w realizacji dalszych planów.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia oraz zaprezentowano procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe funkcjonujące w poszczególnych służbach. Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na wrzesień 2015 roku.

nadkom. Anna Kędzierzawska
zdj. Piotr Maciejczak