Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pomost ku przyszłości (nr 122/05.2015)

List intencyjny do przyszłych pokoleń, odznaczenia policyjne oraz elementy umundurowania funkcjonariuszy, ziemia z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, a także elektroniczne i papierowe wydanie magazynu „Policja 997”, to tylko niektóre rzeczy, jakie umieszczono w Policyjnej Kapsule Czasu, którą 8 kwietnia br. wmurowano w niszy przyszłej siedziby Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie.

Ceremonia wmurowania kapsuły w PCES odbyła się w połączeniu z uroczystościami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, nawiązując do umieszczonego w kapsule listu intencyjnego, wyraziła nadzieję, że „następnym pokoleniom uda się ustrzec przed podobnymi zbrodniami, jak ta katyńska”. Pod listem podpisali się szefowa MSW oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Orkana, gdzie wmurowano policyjną kapsułę, ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb wystawienniczo-muzealnych oraz użytkowych. PCES ma być też miejscem spotkań policjantów z partnerami społecznymi, młodzieżą oraz organizacjami pozarządowymi. Tu będą realizowane projekty związane z szeroko pojętą kulturą organizacyjną Policji, profilaktyką oraz edukacją społeczną przypominającą o historii i etosie tej formacji.

Policyjna kapsuła może okazać się ciekawym źródłem informacji dla przyszłych pokoleń. Ponownie zostanie otwarta dopiero po 25 latach – 8 kwietnia 2040 r.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor


Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości
Józef Piłsudski

LIST DO Naszych Następców

POLICJANTEK, POLICJANTÓW, PRACOWNIKÓW POLICJI!

Dzień 8 kwietnia 2015 r. zapisze się w historii Policji jako data szczególna.

W tym dniu, w ścianie budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14, została umieszczona Policyjna Kapsuła Czasu stanowiąca przesłanie dla przyszłych pokoleń funkcjonariuszy i pracowników Policji, spadkobierców dorobku naszej formacji.

W kapsule znajdują się:
• w zapisie elektronicznym:
– zdjęcia kierownictwa Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich Policji,
– roczniki magazynu „Policja 997”,
• materiały promocyjne:
– identyfikator Komendy Głównej Policji,
– długopis z napisem Komenda Główna Policji i pamięcią przenośną,
– złote odznaczenia: „Zasłużony Policjant”, „Za Zasługi dla Policji”,
– srebrna spinka do krawata z logotypem Policji,
– elementy umundurowania: naramienniki ze stopniem generalnego inspektora Policji,
– medal Komendy Głównej Policji z oznaczeniami rodzajów służb,
– monety: dwa złote i dziesięć złotych, wybite z okazji 85. rocznicy powołania Policji,
– proporzec Komendy Głównej Policji,
– ziemia z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje z certyfikatem,
– guziki od munduru funkcjonariusza Policji Państwowej oraz Policji,
– znaczek społeczności PaT – Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”,
– magazyn „Policja 997” nr 2, luty 2015 r.,
– walor kolekcjonerski wydany z okazji 95. rocznicy powstania Policji nr seryjny KGP 0000088,
– decyzja Komendanta Głównego Policji nr 33 z 29 stycznia 2014 roku w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Muzeum Policji w Warszawie.


Koleżanki i Koledzy,

historia i tradycja to wartości, które chronimy. Wierzymy, że kiedy otworzycie po latach Kapsułę Czasu, to miejsce, i to co chcemy przekazać, nie zostanie zapomniane, natomiast to co my rozpoczęliśmy, będzie kontynuowane.

Niech Policyjna Kapsuła Czasu połączy przeszłość z teraźniejszością i stworzy pomost ku przyszłości.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Krzysztof Gajewski

Minister Spraw Wewnętrznych
Teresa Piotrowska