Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 120/03.2015)

Marzec 1925: W Toruniu przystąpiono do budowy radiostacji policyjnej o mocy 400 watów. W całym województwie planuje się sieć 20 stacji nadawczo-odbiorczych (w Toruniu, Chojnicach i Tczewie o mocy 400 watów, w 17 miastach powiatowych o mocy 50 watów). Inwestycję dofinansowują sejmiki powiatowe.

90 LAT TEMU

Marzec 1925

• W Toruniu przystąpiono do budowy radiostacji policyjnej o mocy 400 watów. W całym województwie planuje się sieć 20 stacji nadawczo-odbiorczych (w Toruniu, Chojnicach i Tczewie o mocy 400 watów, w 17 miastach powiatowych o mocy 50 watów). Inwestycję dofinansowują sejmiki powiatowe.

• Zarząd Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” zakupił w Busku (woj. kieleckie) dla swych członków posesję składającą się z dwóch willi o 40 pokojach. Wille, po adaptacji, zasilą bazę uzdrowiskową stowarzyszenia (zdj. obok).

1 III – Generał Marian Januszajtis (zdj. obok), wojewoda nowogródzki, podpisał instrukcję dotyczącą eskort policyjnych ochraniających pociągi na liniach województw wschodnich. Każda eskorta ma liczyć 14 policjantów (dowódca – w stopniu przodownika i 13 funkcjonariuszy), uzbrojonych w broń długą, pistolety i karabin maszynowy. Wyposażenie dodatkowe: rakiety świetlne i reflektory.

7 III – We wsi Suchów Górny (pow. biłgorajski) zlikwidowano rozbójniczą bandę Macieja Fusa, grasującą na terenie woj. lubelskiego. Podczas wymiany ognia herszt bandy zginął, kilku jego kompanów ujęto.

10 III – Weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych do rozporządzenia Prezydenta RP z 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okręgowych komend Policji Państwowej (Dz.U. nr 21, poz. 221).

23 III – W katastrofie kolejowej pod Rogowem (woj. łódzkie), w wyniku wykolejenia się pociągu pospiesznego relacji Kraków – Warszawa, zginął post. Franciszek Tomczak, funkcjonariusz stołecznej PP, powracający z podróży służbowej do domu.

29 III – Zabójstwo dwóch byłych oficerów wojska polskiego, szpiegów sowieckich, por. Walerego Bagińskiego i ppor. Antoniego Wieczorkiewicza, przez starszego przodownika służby śledczej Józefa Muraszko. Zabójstwa dokonał w pociągu, w czasie eskortowania więźniów do granicy z ZSRR, gdzie mieli być poddani wymianie personalnej.

40 LAT TEMU

Marzec 1975

• Za dzielną postawę w ratowaniu tonących Rada Państwa przyznała st. sierż. Marianowi Kędziorze, dyżurnemu Komisariatu MO w Nakle (woj. bydgoskie), medal „Za ofiarność i odwagę”. Bohaterski milicjant uratował z Noteci 4-letniego chłopca.

• Z okazji 30. rocznicy wyzwolenia Sławna miejscowa KP MO otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu.

• W KP MO w Kutnie wprowadzono – tytułem eksperymentu – nowy regulamin współzawodnictwa dzielnicowych. Wśród oceniających znalazł się również naczelnik miasta, który otrzymaną pulę stu punktów mógł przekazać temu dzielnicowemu, który – jego zdaniem – najlepiej wywiązywał się ze swych obowiązków.

• W MSW odbyło się spotkanie wiceministra Tadeusza Pietrzaka, przewodniczącego Rady Wychowania i Sportu MSW, z wyróżnionymi za pracę szkoleniową i wychowawczą trenerami klubów gwardyjskich.

18–21 III – V plenarne posiedzenie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisji Transportu RWPG odbyło się w KS MO. Obradom przewodniczył zastępca szefa Państwowej Inspekcji Samochodowej MSW ZSRR Engels Waulin (zdj. obok).

20 LAT TEMU

Marzec 1995

• Zmiany kadrowe w Policji: z dniem 10 marca insp. Arnold Superczyński (lat 45), dotychczasowy komendant wojewódzki Policji w Lublinie, otrzymał nominację na p.o. komendanta stołecznego Policji; na wakujące stanowisko dyrektora Biura dw. z Przestępczością Zorganizowaną powołany został  insp. Andrzej Buczyński (lat 53), naczelnik w Inspektoracie Nadzoru i Kontroli MSW; z dniem 16 marca nowym dyrektorem Biura Dochodzeniowo-Śledczego KGP został insp. Władysław Naja, dotychczasowy dyrektor Inspektoratu Komendanta Głównego Policji. Jego miejsce zajął insp. Wacław Skoczylas, doradca ministra spraw wewnętrznych ds. Policji. Rzecznikiem prasowym komendanta głównego Policji został podkom. dr Andrzej Przemyski (lat 39).

3 III – W Jeleniej Górze, podczas zawodów spadochronowych poniósł śmierć mł. chor. Zbigniew Kot, funkcjonariusz Kompanii Antyterrorystycznej OPP w Szczecinie.

7 III – Premier Józef Oleksy powołał na stanowisko komendanta głównego Policji nadinsp. Jerzego Stańczyka, dotychczasowego szefa stołecznej policji (zdj. obok).

14 III – Sejmowa podkomisja do spraw tzw. ustaw policyjnych na swym kolejnym posiedzeniu zajęła się zmianami w art. 19 i 20 ustawy o Policji (dotyczącymi m.in. kontroli korespondencji, zastosowania podsłuchu, zakupu kontrolowanego i przesyłki niejawnie nadzorowanej).

23 III – Sierż. sztab. Remigiusz Opalach, starszy policjant OPP w Olsztynie, zginął tragicznie w wypadku drogowym, kierując służbowym busem. Miał 39 lat.

28 III – Z policyjnymi związkowcami spotkał się prezydent RP Lech Wałęsa. Przedstawiciele NSZZ Policjantów zapoznali go z problemami nurtującymi środowisko mundurowych.

30 III – Minister Andrzej Milczanowski podpisał decyzję w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych sprzed 1956 r., należących do byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz byłego Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów, przechowywanych w archiwach MSW i UOP.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „W Służbie Narodu”, „Magazyn Kryminalny 997”

Zobacz także:
Policyjne kalendarium (nr 119/02.2015)
Policyjne kalendarium (nr 118/01.2015)
Policyjne kalendarium (nr 117/12.2014)
Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)