Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania (Nr 119 / 02.2015)

Zainteresowanie do ostatniego dnia

Blisko 40 tysięcy osób, w tym 721 zorganizowanych grup dzieci i młodzieży zwiedziło w Pałacu Kultury i Nauki   w Warszawie realizowany od 6 października 2014 r. do 11 stycznia br. projekt informacyjno-edukacyjny „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania”. Mecenat nad wystawą i towarzyszącymi działaniami sprawowali Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Każdego tygodnia zwiedzający mogli zapoznać się z innymi aspektami służby prewencji Policji, poszerzyć wiedzę na temat wyposażenia, umundurowania, a także ścieżki zawodowej policjanta. Stałym powodzeniem cieszyło się studio profilaktyczne pod nazwą „Porozmawiajmy o prewencji Policji”. Do PKiN przychodziły przede wszystkim zorganizowane grupy młodzieży szkół z całej Polski, które chętnie uczestniczyły w rozmaitych zajęciach, m.in. rozmowach na temat bezpieczeństwa stadionowego.

CO KIBIC WIEDZIEĆ POWINIEN

– Po co chodzimy na stadiony? – pytała zwiedzających podkom. Aneta Pola z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która z projektem „Z nowym pokoleniem na stadiony”, realizowanym wspólnie z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Legnicy, przyjechała do Warszawy.

– By kibicować i dobrze się bawić – padła poprawna odpowiedź.

– Od ilu lat można samemu wejść na stadion?

– Trzynastu.

– A czy na stadionach jest bezpiecznie?

– Nie, bo są kibole, którzy rozrabiają.

– Czego nie można robić na stadionach?

– Bić się, rzucać przedmiotami na boisko, zapalać race.

– A co wolno?

– Robić falę!

– Tak jest – puentowała podkom. Pola. – Gdy chodzicie na stadiony z rodzicami, przypominajcie im, że chcecie się tam dobrze bawić.

Choć do projektu „Z nowym pokoleniem na stadiony” włączeni są policjanci, m.in. z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w KWP we Wrocławiu, nie pokazuje się tu ostrych działań Policji. Podstawowym celem jest kreowanie podstaw bezpiecznego zachowania na boiskach i stadionach piłkarskich oraz przełamywanie stereotypów dotyczących imprez masowych i obiektów sportowych.

SĄ PIERWSZE KORZYŚCI

Projekt był realizowany we współpracy z Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie oraz Fundacją PZU. Jego pierwszym owocem jest przygotowana na płycie animacja, która będzie cennym materiałem edukacyjnym w klasach o profilu policyjnym oraz dla kandydatów do służby w Policji.

18 marca pod patronatem Komendanta Głównego Policji odbędzie się konferencja „Prewencja Policji – perspektywy i wyzwania”, która nawiąże do wniosków z zakończonego w PKiN przedsięwzięcia.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI