Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Widoczna poprawa warunków służby... (nr 119/02.2015)

Jest lepiej, ale dużo jeszcze brakuje do ideału – takie wnioski z powtórnej kontroli warunków służby funkcjonariuszy Policji w jednostkach średniego i niższego szczebla przeprowadzonej w 2014 r. przedstawiła w swoim raporcie rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

–Wyposażenie i warunki pracy, jakimi dysponują na co dzień funkcjonariusze, utrudniają wypełnianie służebnej roli Policji wobec społeczeństwa (...) wiele jednostek znajduje się w stanie bardzo znacznej degradacji technicznej. Warunki pełnionej tam służby urągają godności ludzkiej, a w skrajnych przypadkach narażają funkcjonariuszy na utratę zdrowia – to cytat z raportu, który powstał w 2012 r. po kontroli 48 komend powiatowych, miejskich, komisariatów i posterunków Policji. Druzgocące konkluzje raportu były podstawą do powtórzenia kontroli w 2014 r., w 29 wytypowanych jednostkach na terenie kraju.

TAK BYŁO W 2012 r.

Pierwszy raport wskazywał zaniechania w remontach i modernizacjach obiektów. Przeciekające dachy czy sypiący się tynk ze ścian nie należały do rzadkości, wypaczona stolarka okienna, brak szatni i niski standard sanitariatów. Raport piętnował brak pomieszczeń socjalnych oraz ciasnotę w pokojach służbowych. Tylko w nielicznych wizytowanych jednostkach znajdowało się miejsce do oddania strzału kontrolnego. Nierzadko funkcjonariusze dokonywali prowizorycznych napraw, za własne pieniądze malowali pokoje, uszczelniali okna czy zaopatrywali się w papier do drukarek. Często też telefonowali w sprawach służbowych na własny koszt lub pokrywali z własnej kieszeni przekroczenie limitu połączeń, np. w garnizonie dolnośląskim limit dla dzielnicowych wynosił 2 zł. Brakowało również sprzętu biurowego, komputerów podpiętych do internetu i dostępu do aktualnych baz aktów prawnych. Problemy były z umundurowaniem funkcjonariuszy, komplety składały się z elementów o różnych rozmiarach, wymagało to przeróbek krawieckich, brakowało butów letnich, a bielizna była jednakowa dla kobiet i mężczyzn. Nie lepiej było z autami służbowymi – w 2012 r. na skutek awarii i konieczności dokonywania przeglądów ze służby wykluczono 10 do 20 proc. samochodów, a w opinii funkcjonariuszy efektywność napraw taboru pozostawiała wiele do życzenia. Wątpliwość wzbudzała również konieczność ponoszenia przez funkcjonariuszy kosztów ubezpieczeń OC związanych z kierowaniem pojazdami służbowymi.

A TAK JEST TERAZ

Jak czytamy w raporcie z kontroli w 2014 r., na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpiła widoczna poprawa warunków pełnienia służby, zwłaszcza w obszarze modernizacji i budowy obiektów jednostek oraz ich wyposażenia m.in. w sprzęt komputerowy, papier czy paliwo. Odnotowano poprawę sytuacji w dostępie do środków łączności, internetu (…) i baz aktów prawnych. Zauważono poprawę w zakresie termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej, a także pokrycia dachowego obiektów, w których mieszczą się komendy i komisariaty Policji. Za przykład takich działań podano w raporcie m.in. komisariaty Policji w Zabrzu, Wrocławiu (Psie Pole, Rakowiec), a także komendy miejskie i powiatowe w Siedlcach, Gostyninie oraz nowo wybudowany Komisariat Policji w Gdyni Redłowo. Obecnie w trakcie budowy lub modernizacji  znajdują się komendy Policji w: Bielsku-Białej, Siedlcach, Gostyninie, Sosnowcu Gliwicach i Zabrzu. Bieżące plany modernizacji i budowy obejmują m.in. KP we Wrocławiu (Śródmieście, Rakowiec, Długołęka) oraz KPP w Oławie i Sierpcu. Wyraźny postęp w pracach widać na terenie garnizonu śląskiego, nieco trudniejsza jest sytuacja garnizonu pomorskiego, choć tu, w marcu 2013 r., Komisariat Policji Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana przeniesiono do nowego budynku KP w Redłowie.

PRACE TRWAJĄ

W dalszym ciągu są budynki, które wymagają natychmiastowych remontów. W raporcie z 2014 r. wymienia się KP w Gdańsku Oliwie, gdzie dziurawy dach i nieszczelne okna są do remontu i wymiany. Na swoją kolej czekają też: KP w Gdańsku Stogach, KP w Gdyni Witomino, KPP w Sochaczewie oraz KP w Żórawinie, gdzie spadające dachówki i uszkodzone schody stanowią zagrożenie dla pracowników oraz interesantów. Autorzy raportu zwracają uwagę na konieczność poprawienia jakości i sposobów dystrybucji umundurowania oraz dostosowania go do płci funkcjonariuszy. W dalszym ciągu brakuje mundurów w małych i dużych rozmiarach. Należy usprawnić sposób wymiany i serwisowania wyeksploatowanych samochodów służbowych oraz przygotować większą liczbę miejsc pozwalających na oddanie strzału kontrolnego. W wielu ze skontrolowanych obiektów brakuje wystarczającej ilości powierzchni do przechowywania archiwów czy dowodów rzeczowych. Jednak w najtrudniejszej sytuacji są, według raportu RPO, jednostki korzystające z obiektów, których remont jest nieopłacalny lub niemożliwy, a budowę nowych odwleczono w czasie. 

BĘDZIE LEPIEJ?

W ramach rządowego Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji wybudowano lub zmodernizowano do grudnia 2014 r. 43 obiekty, a 50 zostało gruntownie wyremontowanych. Zgodnie z założeniami Program standaryzacji... zakończy się do grudnia 2015 r. Będzie to też rok kolejnych dużych inwestycji w Policję, bo za kwotę około 100 mln zł zostanie zakupionych ponad 1,5 tys. pojazdów. Policja otrzyma również nowy sprzęt łączności, m.in. cyfrowe terminale radiowe, radiotelefony, zestawy radiostacji i telefony komórkowe oraz sprzęt informatyczny. 

O prognozach na przyszłość informowała w ubiegłym roku minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska mówiąc, że wymiana radiowozów to nie jednorazowa decyzja, a raczej konsekwentne działanie.

Sławomir Katarzyński
zdj. autor

źródło: Raport RPO Ireny Lipowicz do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego z 2012 r., Raport RPO Ireny Lipowicz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z 2014 r.