Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nr 118 / styczeń 2015

Spis treści

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

KRAJ
Rozmaitości

SŁUŻBOWE ŻYCZENIA

Na 2015 rok

TYLKO ŻYCIE

Przeciw przemocy

Trzy Białe Wstążki dla Policji – laureaci wyróżnienia

16 x nie dla przemocy – międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet

Być po właściwej stronie – rozmowa z prof. Małgorzatą Fuszarą, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania

KRYMINALISTYKA

Dawno temu w policji

Nauka kontra zbrodnia – początki naukowych metod śledczych w PP

W „GP”, „MK 997” i „Policji 997”

Szkiełko i oko w prasie policyjnej – o kryminalistyce w prasie policyjnej

Potencjał laboratoriów

Nie ma zbrodni doskonałej – na podstawie CLKP o możliwościach policyjnych laboratoriów

95 lat polskiej kryminalistyki

I teoria, i praktyka – rozmowa z insp. dr. Waldemarem Krawczykiem, dyrektorem CLKP

Konferencja w Szczytnie

Nowoczesność w daktyloskopii

 

RAZEM

Telewizja Polska i Policja

Dla wspólnego bezpieczeństwa – rozmowa z Juliuszem Braunem, prezesem Zarządu Telewizji Polskiej

 

RUCH DROGOWY

Zespoły do zwalczania agresywnych zachowań

Pogromcy piratów drogowych – współpraca policjantów z pionów rd, prewencji i kryminalnego

 

POLICJA A PRAWA CZŁOWIEKA

Zrozumieć zło – warsztaty w Oświęcimiu

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Terroryści w kopalni

22 godziny – BOA w Wieliczce

Ogólnopolska Liga Strzelecka

Pewna ręka to skarb – zawody w strzelaniu służb mundurowych

Koordynacja działań CBŚP, ABW i SG

Grupy bojowe na strzelnicy – wspólne ćwiczenia

 

SZKOLENIA

Dla użytkowników SIS

Wdrożenie SIS II – największy projekt szkoleniowy w Policji

 

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY

Ochrona prawna funkcjonariuszy

Pomówieni – to problem nie tylko polskiej Policji

Pomówienie czy prawda – rozmowa z insp. Ryszardem Walczukiem, dyrektorem BSW

Policyjki to drobnica... – znieważenia

Zniewagoodporni? – rozmowa z policyjnymi psychologami o znieważeniach

Znieważenie funkcjonariusza Policji – według prawa

 

PRAWO

Nowelizacja k.p.k.

Zmiany w postępowaniu przygotowawczym – cz. 6

 

GABINET KGP

Komunikacja wewnętrzna w praktyce

Standaryzacja działań komunikacyjnych

 

HISTORIA

Policyjne kalendarium

45  Styczeń w latach 1925, 1975 i 1995

 

PAMIĘĆ

Rozmaitości

 

SPORT

Bukowieccy ze Szczytna

Sportowa rodzina – trenują w Policyjnym Klubie Sportowym Gwardia Szczytno

Rozmaitości

 

PaT

Gala finałowa

Młodzież poznała „Sekret” – rozstrzygnięcie konkursu dramaturgicznego i rozdanie nagród

 

KRZYŻÓWKA

 

 

zdj. na okładce Andrzej Mitura