Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Więcej niż wystawa

W Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie 6 października wystartował projekt informacyjno-edukacyjny „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania”. Uroczystego otwarcia dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński.

Cel wystawy to edukacja z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Organizatorem projektu jest Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a jego realizacja była możliwa dzięki współpracy z przedstawicielami komórek organizacyjnych KGP, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i szkół Policji. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

 

CIEKAWE DLA MŁODZIEŻY

Od 6 października br. do 11 stycznia 2015 roku wszyscy chętni, którzy odwiedzą policyjną wystawę, zapoznają się m.in. z wyposażeniem służby prewencyjnej, umundurowaniem, a także ścieżką zawodową policjanta prewencji. Wystawa nie ogranicza się jednak do samego udostępniania zwiedzającym eksponatów, ale wzbogacona jest o spotkania z ekspertami, o debaty, sympozja, konkursy oraz rozmaite projekty profilaktyczne skierowane do poszczególnych grup społecznych. Przede wszystkim jednak do młodzieży, której pierwsza grupa z klas mundurowych Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie przyszła na otwarcie.

  • Projekt „Prewencja Policji dzisiaj” ma przybliżyć specyfikę podstawowej służby Policji, jaką jest prewencja. Służba ta to ponad 60 proc. policjantów, którzy każdego dnia wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego. Są to m.in. dzielnicowi, dyżurni, policjanci ruchu drogowego czy też funkcjonariusze patrolujący rejony i interweniujący w sytuacjach naruszeń prawa – powiedział podczas inauguracji projektu gen. insp. dr Marek Działoszyński.
  • Cieszą mnie informacje, że już na starcie jest bardzo duże zainteresowanie zorganizowanych grup szkolnych. Nie ukrywam, że celem przedsięwzięcia jest również uświadomienie młodym ludziom, jak wielkie możliwości realizacji zawodowej daje Policja.

 

PIERWSZE TRZY TYGODNIE

Każdy tydzień projektu ma temat przewodni. Pierwszy (6–12 października) poświęcony był zadaniom i wyposażeniu pionu ruchu drogowego Policji, metodom pełnienia służby na drodze, szkoleniu i rozwojowi zawodowemu policjantów, działaniom na miejscu zdarzenia drogowego. Zaprezentowane zostały kampanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze: „Stop wariatom drogowym”, „Kieruj się rozsądkiem”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Kultura jazdy”, „Bądź widoczny”. Na miejscu dyżury prowadzili eksperci, zorganizowano konkursy wiedzy, interaktywne pokazy kierowania ruchem, a także bezpłatnie znakowano rowery.

W drugim tygodniu (13–19 października) przybliżono odwiedzającym zawód policjanta. Jakie ma zadania, formy i metody pełnienia służby w różnych pionach, wyposażenie oraz jak wygląda jego szkolenie, rozwój zawodowy i współpraca z instytucjami. Prócz rozmów z ekspertami, zorganizowano konkursy plastyczno-literackie „Policja jutro”, a także sprawdziany wiedzy i sprawności fizycznej. Odbyła się także debata o kształtowaniu postaw przyszłych policjantów.

Trzeci tydzień (20–26 października) poświęcono kobietom w Policji. Policjantki, przedstawiciele Ogólnopolskiego Pogotowia Pomocy Ofiarom Przemocy „Niebieska Linia”, a także prawnik i psycholog. Laureatki konkursu „Policjant, który mi pomógł” tłumaczyły zwiedzającym, jak realizują swoje zadania w prewencji, opowiadały o swoich doświadczeniach. Prezentowany był także pokaz samoobrony dla kobiet i fragment filmu pt. „Dziewczyny mierzą wysoko”. Odbyła się też debata pod hasłem „Zadbajmy o własne bezpieczeństwo”.

 

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE

Tematyka kolejnych tygodni zapowiada się równie interesująco – o szczegółach i terminach piszemy na s. 2. Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa o prewencji Policji spotka się z dużym zainteresowaniem.

 

tekst i zdjęcia ANDRZEJ CHYLIŃSKI