Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wracamy do korzeni (nr 114/09.2014)

O tym jaka jest dziś Szkoła Policji w Pile, o planach na przyszłość i współpracy z regionem w rozmowie z Beata Perkowską opowiada komendant szkoły insp. Jerzy Powiecki.

Jaka jest dziś Szkoła Policji w Pile?

– Cały czas dostosowujemy się do potrzeb i bieżącej sytuacji finansowej całej Policji. W ostatnim czasie balansowaliśmy trochę między kursami podstawowymi a specjalistycznymi. Obecnie priorytetem Komendanta Głównego Policji jest szkolenie policjantów szeroko rozumianego pionu kryminalnego, czyli powrót do specjalizacji, z której w 1960 roku pilska szkoła zasłynęła. Uważam, że jest to jak najbardziej wskazany kierunek. W 2013 roku, dzięki intensyfikacji działalności związanej z doskonaleniem zawodowym, zrealizowaliśmy 94 kursy specjalistyczne, adresowane przede wszystkim do policjantów służby kryminalnej. Prowadzimy także zajęcia dla pracowników Policji oraz dla funkcjonariuszy innych służb, np. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej i Służby Celnej.

A plany na przyszłość?

– Wyremontowanie wszystkich klatek schodowych i remont poszczególnych sal wykładowych. Marzeniem, jak na razie, jest uzyskanie zgody i funduszy na budowę akademika, który tak naprawdę zadecyduje o obliczu szkoły w przyszłości. Z badań oceniających, jakie przeprowadzane są po zakończeniu kursu, wynika, że słuchacze nisko oceniają warunki kwaterunkowe, mimo wysokiego poziomu prowadzenia zajęć i możliwości korzystania z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Remont zatem jest niezbędny, ale będzie to wymagało i czasu, i dużych nakładów finansowych. Jestem zadowolony, że do tej pory została wyremontowana bursa oraz otwarte zostało centrum sportowe, które cieszy się popularnością. Traktuję to jako wkład w polepszenie sprawności fizycznej policjantów i pracowników, w tym słuchaczy w szczególności. Szkolni emeryci również mogą korzystać z tych obiektów.

Do waszej szkoły przyjeżdżają uczyć się policjanci z całej Polski, a jak układa się współpraca szkoły z regionem?

– Mogę powiedzieć jednoznacznie, że na piątkę. Instytucje, z którymi współpracujemy, są do nas przyjaźnie nastawione i wspierają nasze działania. Od kilku lat staramy się też otwierać szkołę dla mieszkańców Piły. Organizujemy wernisaże, wystawy, prelekcje, koncerty... W minionym roku odwiedziło nas ponad tysiąc osób. W ramach jubileuszu szkoły zainicjowaliśmy także „Spotkania z kryminalistyką” – cykl ogólnodostępnych wykładów poświęconych m.in. przestępstwom przeciwko dziedzictwu narodowemu, przemocy seksualnej, narkotykom czy problematyce gender. Muszę przyznać, że cieszą się one dużym zainteresowaniem społecznym. Staramy się także wychodzić na zewnątrz. Kadra, pracownicy i słuchacze intensywnie angażują się w działania prospołeczne dla Piły i powiatu.

Mieszkańcy Piły wypowiadają się o was pozytywnie...

– Cieszę się, że praktycznie od wielu lat nie spotykam się z negatywnymi opiniami, chociażby w mediach, o szkole. To świadczy o dużej kulturze osób nie tylko tu zatrudnionych, ale przede wszystkim słuchaczy, którzy nie dają do tego okazji. Cieszę się, że społeczeństwo pilskie docenia naszą obecność. Chcę podkreślić, że nasza szkoła nie jest tylko instytucją skupiającą inteligencję, ale także elementem kulturotwórczym. Znakomita większość osób zatrudnionych w tej szkole to ludzie z wyższym wykształceniem, z różnymi specjalizacjami, którzy chętnie angażują się w życie społeczne Piły. Dynamicznie rozwija się także działalność wolontaryjna. Współpracujemy z Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Leżenicy. Od wielu lat pracownicy i słuchacze szkoły honorowo oddają krew. Te inicjatywy pozytywnie wpływają na relacje szkoły z miastem i powiatem.

15 września tego roku przypada 60. rocznica powołania szkoły, jak będziecie świętować?

– Tak naprawdę świętujemy od początku roku. Organizujemy imprezy sportowe, rozgrywki piłkarskie, turnieje, festyny i wiele przedsięwzięć kulturalnych. Jednak główne obchody rocznicy powołania szkoły będziemy obchodzić 12 września, na które serdecznie wszystkich zapraszam.

Dziękuję za rozmowę.

BEATA PERKOWSKA

zdj. archiwum SP w Pile

Zobacz także:
Diamentowy jubileusz (nr 114/09.2014)
Zwyciężył Gromnik
Skąd te różnice? (Nr 104 / 11.2013)
Tu uczą prewencji (Nr 64 07.2010)