Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Co za nami? Co przed?

Mówi nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji:

– Myślę, że założenia na rok 2013 zostały zrealizowane, a o tym, jak realizujemy nasze podstawowe zadania, świadczą wciąż wysokie społeczne oceny i spadająca dynamika przestępczości. Odnotowaliśmy o 60 tysięcy mniej przestępstw niż w roku 2012. To tak, jakby na całym Mazowszu albo w woj. łódzkim nie doszło do żadnego przestępstwa. Dowodzi to skuteczności pracy policjantów. Naszą pracę docenił też ONZ, po listopadowym szczycie klimatycznym w Warszawie. Tak dobrych ocen stanu bezpieczeństwa podczas szczytu dotąd nie wystawiono nikomu.

   Jak zapowiadaliśmy, co dziesiąty policjant pełni służbę w ruchu drogowym, bo jeśli ponad 10 procent przestępstw związane jest z ruchem drogowym, to taki sam odsetek policjantów powinien je zwalczać. Ofiar na drogach wciąż jest jednak za dużo, dlatego zaproponowaliśmy zmiany legislacyjne, na przykład podwyższenie wysokości mandatów czy czasowe zatrzymanie uprawnień za dwukrotne przekroczenie prędkości. Mam nadzieję, że ustawodawca podzieli nasz punkt widzenia.

    Rok 2013 był lepszy od poprzednich pod względem skali szkoleń funkcjonariuszy. Szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego przesunęliśmy ze szkół do obiektów Centrum Usług Logistycznych. Szkoły mogą skoncentrować się na szkoleniach centralnych, a CUL przechodzi ostrą reanimację. Zależy nam na tych kilkuset osobach, które tam pracują.

   Za nami epokowa zmiana: odeszła Temida, przeszliśmy na KSIP i nie było katastrofy statystycznej: nie spadła wykrywalność, statystyka stała się odzwierciedleniem rzeczywistości. Oczywiście, w statystykach jest to, co się do nich wprowadzi, ale policjanci wiedzą, że manipulowanie danymi może się skończyć odpowiedzialnością dyscyplinarną, a nawet karną.

   W 2013 roku przyjęliśmy do Policji 5560 nowych funkcjonariuszy. Wakat w Policji stanowił po 11 miesiącach 2013 roku 4,42 proc. stanu etatowego i jest on bardzo zbliżony w poszczególnych województwach. Jest dużo mniej odejść. Tak dobrą sytuację kadrową ostatni raz mieliśmy w roku 2004.

   Przynosi efekty racjonalizacja wydatków, w tym zredukowanie liczby posterunków. Koszty stałe udało się w niektórych województwach zmniejszyć nawet o milion złotych rocznie. To pieniądze, które można było przeznaczyć na wydatki rzeczowe.

  Reorganizacja komendy głównej, zmniejszenie liczby biur z 18 do 12, również przyniosło oszczędności – około 500 tysięcy złotych miesięcznie. 148 etatów trafiło do pionów wykonawczych, a to jeszcze nie koniec.

   Zwiększyliśmy fundusz motywacyjny dla policjantów: o 30 milionów złotych po połowie roku i o 8 milionów na dodatki okresowe w końcu roku 2013.

   Podpisaliśmy porozumienie z NSZZP  – od sporu zbiorowego przeszliśmy do współpracy; to dobra perspektywa dla budowania atmosfery, relacji między policjantami a przełożonymi.

   W drugiej połowie roku MSW uruchomiło program standaryzacji komend i komisariatów. Dzięki zaangażowaniu służb logistycznych i finansowych udało się wykorzystać wszystkie środki, którymi dysponowaliśmy w 2013 roku, mimo że czasu było bardzo mało. Program będzie trwał do końca 2015 roku. Szacujemy, że miliard ze standaryzacji może wygenerować pół miliarda ze źródeł zewnętrznych – krajowych i europejskich. Chcemy, by już na etapie tworzenia zasad przyznawania środków unijnych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uwzględniło Policję wśród potencjalnych beneficjentów. Przed nami perspektywa na lata 2014–2020 i musimy zadbać, żeby o nas nie zapomniano. Chciałbym za dwa lata powiedzieć, że policjanci w całym kraju mają dobre warunki pracy.

   Zakończyliśmy audyt i rozpoczęliśmy proces zmian w kryminalistyce. Laboratoria kryminalistyczne i technicy kryminalistyki będą podlegali merytorycznemu nadzorowi CLKP. Poprawia się efektywność laboratoriów, a naszym celem jest doprowadzenie do tego, by obciążenia w poszczególnych województwach były porównywalne.

   Wdrożyliśmy System Wspomagania Dowodzenia, teraz wzbogacamy go o moduł mapowy. Ruszył SIS 2, z którego wdrożeniem było trochę kłopotów, ale sprostaliśmy temu potężnemu zadaniu. Policja zbudowała dla państwa polskiego bardzo ważny system, z którego sama korzysta tylko w kilku procentach.

   Wycofaliśmy się z e‑posterunku. Po głębokich analizach doszliśmy do wniosku, że ten produkt nie odpowiada naszemu zapotrzebowaniu.

   Ta aplikacja od początku jest obarczona wadami prawnymi. Sami zawiadamialiśmy prokuraturę o tym, że firma, która ją przygotowała, bezprawnie wykorzystała nasze, policyjne zasoby. Do końca nie dysponowaliśmy kodami źródłowymi do e‑posterunku. Nie można było dalej w to brnąć.

   Z idei stworzenia takiego oprogramowania nie zrezygnowaliśmy. Rozmawiamy z resortem sprawiedliwości, w którym działa program Libra. Dobrze byłoby, żeby Policja też mogła z niego korzystać. To bardzo ułatwiłoby pracę. Nie rezygnujemy z programu e‑usługi.

   Pracujemy nad Systemem Wspomagania Obsługi Policji, żeby usprawnić zarządzanie. SWOP ma być dla kadr, finansów i logistyki tym, czym KSIP jest dla pionu kryminalnego.

   Wzmacniamy pion pg. Mam nadzieję wkrótce podpisać porozumienia z prokuraturą i resortem finansów. MSW pracuje nad tym, żeby ułatwić Policji dostęp do informacji finansowych, przy wszystkich obwarowaniach prawnych i pod kontrolą sądową.

   Przed nami wyłączenie CBŚ ze struktur KGP. My, Policja, zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. Nowelizacja ustaw jest w toku i czekamy na formalne decyzje. Została zreformowana wewnętrzna struktura CBŚ. Rozpoczęliśmy też adaptację budynków na potrzeby siedziby centrali CBŚ. Są opóźnienia, ale termin przeprowadzki na 2015 rok jest wciąż aktualny. Jeśli pokonamy bariery biurokratyczne, prace ruszą. Mamy na to 60 mln złotych.

   Rok 2014 to konsekwentne realizowanie priorytetów, które obowiązują do końca 2015 roku. Od zbliżania Policji do obywateli nie ma odwrotu. Policjant służy i nie może o tym zapomnieć. W całej Polsce będziemy wdrażali algorytm postępowania w sprawach przemocowych, przetestowany już w woj. lubuskim. Nie będzie litości dla przestępczości chuligańskiej. Nie jesteśmy po to, żeby nas lubili. Jeśli chcemy mieć efekty w postaci bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, to diagnoza jest znana.

   Czekając na założenia budżetu na 2014 r., mam w pamięci to, co podczas centralnych obchodów Święta Policji powiedział premier Donald Tusk – że na bezpieczeństwie oszczędzać nie będzie. 

Wysłuchała IF
zdj. Andrzej Mitura