Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szef MSW odwołał insp. Arkadiusza Letkiewicza ze stanowiska zastępcy szefa Policji.

26 kwietnia minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz odwołał inspektora Arkadiusza Letkiewicza ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Policji.

W uzasadnieniu decyzji o odwołaniu, minister wskazał na niezadowalającą ocenę realizacji obowiązków służbowych.

Na podstawie wniosku ministra Bartłomieja Sienkiewicza oraz analizy przedkontrolnej przeprowadzonej przez CBA Szef Centralnego Bura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik podjął decyzję o zarządzeniu w trybie doraźnym kontroli oświadczeń majątkowych insp. Arkadiusza Letkiewicza. 

Inspektor Arkadiusz Letkiewicz pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Policji od 16 stycznia 2012 roku. Odpowiadał za pion finansowy, logistyczny, a także za transport oraz łączność i informatykę.

Wniosek o odwołanie ze stanowiska insp. Arkadiusza Letkiewicza Komendant Główny Policji przedłożył Ministrowi Spraw Wewnętrznych 25 kwietnia 2013 r..