Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ustawa o śpb i broni palnej uchwalona

19 kwietnia 2013 r. Sejm przyjął ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Za uchwaleniem tego aktu prawnego głosowało 304 posłów, przeciw było 135, a trzech wstrzymało się od głosu.

Adresatami ustawy są m. in.: Policja, ABW, CBA, BOR, a także inspekcje i straże. Przyjęte przepisy są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2012 r., który orzekł, że stosowanie śpb i broni palnej powinno być szczegółowo uregulowane ustawowo, a nie jak obecnie w rozporządzeniach. Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu, który w terminie 30 dni może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo odrzucić w całości. Zakłada się, że ustawa powinna wejść w życie 5 czerwca 2013 r., bo wtedy, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tracą moc przepisy obecnie obowiązujące.

Więcej o projekcie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej pisaliśmy w numerze marcowym miesięcznika "Policja 997".  

Artur Kowalczyk