Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy zastępca KGP od dziś

Nadinspektor Mirosław Schossler, od 19 kwietnia zastępca komendanta głównego Policji, to doświadczony policjant związany z pionem kryminalnym - pracował w Centralnym Biurze Śledczym, m.in. jako zastępca dyrektora, kierował garnizonem mazowieckim, świętokrzyskim i stołecznym. Nowy zastępca szefa polskiej Policji będzie odpowiadał za pion kryminalny.

Nadinspektor Mirosław Schossler

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Mirosław Schossler urodził się 29 maja 1967 roku w Krzeszowie. Jest magistrem administracji - absolwentem UMCS w Lublinie.

Do Policji wstąpił w sierpniu 1991 roku. Rozpoczynał swoją karierę od pracy w Wydziale K-17 w Rzeszowie (później przemianowany na Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą).

W 1993 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uczestniczył też w wielu kursach specjalistycznych - w tym zagranicznych, w Wielkiej Brytanii i Holandii - z zakresu zwalczania przestępstw korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa.

W 2003 roku został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. W 2004 roku tworzył i został naczelnikiem Wydziału dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie. Od 15 lutego 2005 pracował w Centralnym Biurze Śledczym KGP w Warszawie, gdzie został naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej. Obowiązki zastępcy dyrektora CBS KGP pełnił od grudnia 2005 r. do stycznia 2006 r., a w listopadzie 2006 r. został naczelnikiem Wydziału Nadzoru i Spraw Ogólnych CBŚ KGP. Od 24.02.2007 roku był I zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu.

18 grudnia 2007 r. został mianowany Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem „PRO MEMORIA”.