Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nominacje w MSW

Na stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym nadzór nad policją premier powołał Marcina Jabłońskiego. Wiceministrem odpowiedzialnym za rejestry państwowe i ewidencję ludności został Rafał Magryś. Szefem Biura Ochrony Rządu - płk Krzysztof Klimek.

Marcin Jabłoński Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia Master of Business Administration.

W 1998 roku został powołany na stanowisko wicewojewody gorzowskiego. W tym samym roku zdobył mandat radnego województwa lubuskiego. Kilka miesięcy później został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody utworzonego województwa lubuskiego. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję wiceburmistrza Słubic. W 2007 roku został starostą powiatu słubickiego. W latach 2008-2010 pełnił funkcję marszałka województwa lubuskiego. W grudniu 2011 r. został wojewodą lubuskim.

Więcej na stronie MSW