Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Choroby niekonstytucyjne

Przepisy będące podstawą automatycznego zwalniania ze służby policjantów chorych na AIDS lub przewlekłe zapalenie wątroby (WZW) są niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny orzekając ich niezgodność z ustawą zasadniczą stwierdził, że konieczna jest ich pilna zmiana.

Sędzia Wojciech Hermeliński referując uzasadnienie wyroku podkreślił, że Trybunał nie neguje tego, że wirus HIV, AIDS i przewlekłe zapalenie wątroby mają negatywny wpływ na przydatność do służby w policji i straży pożarnej.

- Negatywna ocena przepisów wynika z ich nadmiernego rygoryzmu i automatyzmu skutkującego uznaniem chorego za całkowicie niezdolnego do służby na jakimkolwiek stanowisku nawet jeśli nie miało uzasadnienia medycznego i nie wynikało ze stopnia zaawansowania choroby – relacjonował Hermeliński.

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów rozporządzenia dotyczącego trybu postępowania komisji lekarskich podległych szefowi MSW skierowała do TK Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Poparła go również Prokuratura Generalna.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniając, że prace nad projektem nowej ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW, który całościowo zajmie się kwestią orzecznictwa lekarskiego, są zaawansowane, zwróciło się do TK o odroczenie utraty mocy kwestionowanych przepisów. Trybunał, ze względu na wagę naruszonych unormowań, wniosku nie uwzględnił. Orzeczenie TK jest ostateczne.

O policjancie, który zachorował na wirusowe zapalenie wątroby i w związku z tym musiał odejść ze służby pisaliśmy w numerze 65 z sierpnia 2010 r., o funkcjonariuszy, który musiał odejść po zakażeniu wirusem HIV w numerze 34 ze stycznia 2008 r.