Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

W związku z przebudową systemów CEPiK i PESEL podjęto decyzję o przesunięciu z 2013 r. na 2016 r. terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami – poselskim projektem nowelizacji tej ustawy zajmuje się właśnie sejmowa komisja infrastruktury.

Projekt przewiduje m.in., że od 4 stycznia 2016 r. wojskowi oraz funkcjonariusze Policji, PSP, Straży Granicznej i BOR będą mieli obowiązek odbycia obowiązkowego kursu z kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami służby będą miały obowiązek ukończenia kursu w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Aktualnie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wystarczą jedynie umiejętności wymagane od kandydatów na kierowców.

Inne propozycje zmian to:
- obowiązek odbycia między 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia dotyczącego zagrożeń w ruchu drogowym;
- obowiązek kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego;
- zakazy: przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej w okresie próbnym, podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B oraz zakaz osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B;
- obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym;
- cofnięcie uprawnień osobie, która popełniła w okresie próbnym trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo.

Rozwiązania te będą mogły funkcjonować, gdy pojawi się możliwość monitorowania wykroczeń danego kierowcy w bazie punktów karnych. Stanie się to możliwe w nowym systemie informatycznym CEPIK 2.0, do którego zostanie przeniesiona ta baza, a więc dopiero w 2016 r.

Nowelizacja wprowadza także przepisy przejściowe dla osób, które ukończyły szkolenie na prawo jazdy kategorii A i nie zdały jeszcze egzaminu, a od 19 stycznia 2013 r. nie spełniają nowych wymagań wiekowych (nie mają ukończonych 24 lat). Osoby te będą mogły uzyskać prawo jazdy kategorii A2.

Natomiast 19 stycznia 2013 r. wejdą w życie następujące rozwiązania określone w ustawie o kierujących pojazdami:
- nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy;
- wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy;
- nowy wzór prawa jazdy;
- elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

MSW/AW