Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jest zgoda MSW na podwyższenie mandatów

Jest zgoda MSW na podjęcie przez KGP prac legislacyjnych nad zmianą przepisów dotyczących kierowców. Zmiany, których wprowadzenia chce Policja dotyczą podwyższenia grzywien za najcięższe naruszenia w ruchu drogowym.

Wyższe grzywny dotyczyłyby takich naruszeń przepisów jak m.in. przekraczanie dopuszczalnej prędkości, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie na przejściach dla pieszych oraz na przejazdach dla rowerzystów, czy też niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej.

Obecnie maksymalna wysokość mandatu wynosi 500 zł i jest jedną z najniższych w Europie. Natomiast ostatnia zmiana przepisów, w tym zakresie miała miejsce w 1995 roku. Zdaniem policjantów wysokość kary w kwocie 500 zł nie „odstrasza” potencjalnych sprawców wypadków.

Po trzech kolejnych latach w których następowała poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w 2011 roku nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa na drogach.

Policja, w swoim wniosku, wskazywała na doświadczenia innych krajów m.in. Słowacji, Litwy, Estonii czy Węgier, gdzie w ciągu kilku lat od wprowadzenia ostrzejszych sankcji liczba śmiertelnych ofiar wypadków zmniejszyła się średnio o ponad 30 proc. Na Słowacji zmiany wprowadzono w 2009 roku, a aktualna wysokość mandatu za przekroczenie prędkości o 51 do 55 km/h wynosi 350 Euro, natomiast przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h to mandat w wysokości 650 Euro. Przed wprowadzeniem zmian, na słowackich drogach, zginęło 606 osób, natomiast w 2011 r. odnotowano 324 ofiary śmiertelne, czyli o 47 proc. mniej. Podobna sytuacja jest na Węgrzech, gdzie w 2008 r. zdecydowano się na zmianę przepisów. Mandat za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 50 do 58 km/h wynosi 327 Euro, natomiast przekroczenie prędkości o 79 km/h i więcej to mandat w wysokości blisko 1100 Euro. Przed zmianą przepisów, w wypadkach drogowych zginęły 1232 osoby, zaś w 2011 r. odnotowano 638 ofiar śmiertelnych, czyli o 49% mniej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznaczyło, że podjęcie prac legislacyjnych przez Komendę Główną Policji powinno nastąpić po uchwaleniu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, nad którym pracuje Krajowa Rada BRD.

Źródło: MSW