Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rozporządzenie w sprawie kwoty bazowej ogłoszone

Od 1 lipca 2012 r. wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie policjantów, będzie wynosiła 2,87. Tym samym przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wzrośnie do 4372 zł.

Takie rozwiązania przewiduje ogłoszone w środę rozporządzenie Rady Ministrów. Zmiana wielokrotności kwoty bazowej spowoduje także podwyższenie od 1 stycznia 2013 r. nagrody rocznej wypłacanej funkcjonariuszom za rok 2012.

Oprac. AWz

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz.U. z 2012 r., poz. 448).