Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przełom w śledztwie w sprawie zabójstwa gen. Papały

23 kwietnia policyjno-prokuratorski zespół zatrzymał cztery osoby w sprawie zabójstwa byłego komendanta głównego Policji gen. Marka Papały. Do zatrzymań doszło w Warszawie i okolicach. Zdaniem prowadzących postępowanie gen. Marek Papała zginął w trakcie napadu rabunkowego.

Przełom nastąpił na początku 2011 r., kiedy policjanci wchodzący w skład powołanego w 2010 r. przez komendanta głównego Policji specjalnego zespołu zatrzymali mężczyznę, któremu postawiono zarzut udziału w zabójstwie generała. Mężczyzna zgłosił gotowość złożenia zeznań jako świadek koronny. W sierpniu 2011 roku sąd dopuścił dowód z jego zeznań, które po zweryfikowaniu uznane zostały za wiarygodne. Na ich podstawie ustalono, że do zabójstwa Marka Papały doszło w wyniku napadu rabunkowego z użyciem broni palnej – sprawcy zmierzali ukraść samochód byłego szefa Policji.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił zatrzymać pozostałych czterech uczestników napadu. Dwóm z tej piątki, Igorowi Ł. i Mariuszowi M. przedstawiono zarzut zabójstwa Marka Papały. Dwóm pozostałym zarzut usiłowania rozboju.

Zatrzymani to mężczyźni należący do grupy przestępczej specjalizującej się w kradzieżach samochodów. Wszyscy decyzją sądu zostali aresztowani.

W skład grupy prowadzącej postępowanie wchodzą m.in. policjanci Komendy Głównej Policji z Biura Kryminalnego, Biura Wywiadu Kryminalnego i Centralnego Biura Śledczego.

Gen. Marek Papała został zastrzelony 25 czerwca 1998 r. przed blokiem w Warszawie, gdzie mieszkał.