Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podziel się 1 procentem

Do końca kwietnia trzeba złożyć PIT za 2011 rok. Jak co roku każdy podatnik może zdecydować o przekazaniu 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeśli do tej pory nie wybraliście takiej organizacji, zachęcamy do wspomożenia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Wsparcie udzielane jest w formie zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom, które funkcjonują w trudnych warunkach materialnych i życiowych, a także w formie stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot, organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach oraz dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych.

Nr KRS Fundacji: 0000101309

Oprac. AWz