Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rząd przyjął projekt reformy emerytalnej

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustaw reformujących system emerytalny. Pierwszy projekt dotyczy powszechnego systemu emerytalnego, drugi - ograniczenia szczególnych przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych.

Nowy system emerytalny dla służb mundurowych i żołnierzy zawodowych obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od początku 2013 r. Aby przejść na emeryturę trzeba będzie spełnić łącznie dwa warunki: skończyć 55 lat i przepracować 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych nie zależy od wieku, wystarczy jedynie 15 lat stażu pracy. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą mogli wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na obowiązujących (starych) zasadach, czy nowych.

Podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia.

Źródło: KPRM