Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt rozporządzenia w sprawie podwyżek gotowy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało tekst projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. W projekcie zaproponowano jednolitą podwyżkę stawek dodatku za posiadany stopień policyjny o 300 zł.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, zmiana rozporządzenia jest następstwem planowanej od dnia 1 lipca 2012 roku podwyżki uposażenia policjantów o 300 zł. Zmianie ulegnie więc Załącznik nr 3 do rozporządzenia, który zawiera zestawienie stawek dodatku za stopień policyjny. Nowy akt prawny ma wejść w życie 1 lipca 2012 roku.

Pliki do pobrania

  • (plik pdf - 180 KB)