Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji

18 kwietnia br. rozpoczęła działalność Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji. W posiedzeniu inauguracyjnym wzięło udział dziewięciu jej członków, komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki insp. Arkadiusz Letkiewicz.

Szef Policji przedstawił radzie cele krótko- i długoterminowe formacji i propozycje rozwiązań, które mają usprawnić pracę Policji. Mówił m.in. o konieczności płacenia za godziny nadliczbowe służby policjantów, o procedurach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych i o szkoleniu policjantów.

Ożywioną dyskusję profesorów wywołała propozycja rejestrowania audio-wideo niektórych interwencji Policji (szczególnie AT) i włączenia GPS do Systemu Wspomagania Dowodzenia. Były argumenty za: dokumentacja na wypadek pomówienia policjanta, funkcja szkoleniowa, zapobieganie korupcji, ale i przeciw: demonstrowanie braku zaufania do funkcjonariuszy.

Członkowie Rady Konsultacyjnej analizowali też propozycję kierownictwa Policji dotyczącą podniesienia kwotowego progu określającego karalność tzw. czynów przepołowionych (art. 119, 120, 124 k.w.) z 250 zł do 1000 zł. Generał Działoszyński argumentował, że od 1998 roku, kiedy ustalono obecny próg 250 zł, średnia płaca wzrosła trzykrotnie, a Policja prowadzi rocznie około 160 tysięcy postępowań przygotowawczych w sprawach, które – gdyby zostały wykroczeniami - nie absorbowałyby wielkich środków ze strony Policji, prokuratury i sądów. Pojawiły się obawy, że może to być uznane za „sztuczkę statystyczną”, ale większość gremium była zgodna co do zasadności podniesienia progu.

Przedstawiciele Rady Konsultacyjnej wyrazili gotowość wsparcia Policji w pracach nad nową ustawą o Policji oraz nad programami szkolenia funkcjonariuszy.

IF

Na zdjęciu od lewej:
Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, dr Bartłomiej Biskup, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak i prof. Tadeusz Tomaszewski - Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab Jerzy Gawinecki - Wojskowa Akademia Techniczna, nadinsp. Marek Działoszyński, prof. dr hab. Brunon Hołyst - Wyższa Szkoła Menedżerska, przewodniczący Rady Konsultacyjnej, prof. dr hab. Stanisław Pikulski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prof. dr hab. Janusz Czapiński – UW, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, insp. Arkadiusz Letkiewicz.