Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Na zawody sportowe w ramach delegacji

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszej redakcji i innych komórek KGP w sprawie udziału policjantów i pracowników policji w imprezach sportowych publikujemy Kalendarz rekreacyjnych, centralnych imprez sportowych na 2012 r. Integralną jego częścią są „Dodatkowe ustalenia i wnioski”, których pkt 2 mówi o udziale w wymienionych imprezach w ramach delegacji.

Dotyczy to jednak tylko imprez objętych honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. W zestawieniu zaznaczono je pogrubionym drukiem. Jedynie ewentualną opłatę startową ponosili by zawodnicy, choć komendant jednostki także może ją pokryć.

Pisaliśmy o tym na naszych łamach w marcu 2012 – „Sportowy z naciskiem na rekreacyjny”.

P. Ost.