Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Fundacja podsumowała rok 2011

W dniu 29 marca 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poświęcone podsumowaniu działalności fundacji za rok 2011.

Zebranie prowadził przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady i Zarządu FPWiSpPP. Przybył również komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który podziękował Radzie, członkom zarządu, a także, za ich pośrednictwem, wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz fundacji. Rada – po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawiła prezes zarządu Irena Zając – pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2011 rok. Pomocy socjalnej w ubiegłym roku udzielono 112 podopiecznym, 65 osób otrzymało pomoc na naukę, a 29 na ochronę zdrowia. Wzorem lat ubiegłych 275 podopiecznych fundacji wyjechało na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium.
Niestety w roku 2011 na konto fundacji wpłynęło mniej pieniędzy niż przed rokiem! Dlatego całym sercem polecamy pamięci wszystkich Fundację. Jeśli nie zdecydowaliście Państwo jeszcze komu przekazać 1 procent Waszego podatku – obdarujcie nim wdowy i sieroty po poległych policjantach. Za każde – nawet najmniejsze wsparcie – fundacja składa wielkie podziękowania.
Barbara Żebrowska
zdj. Paweł Ostaszewski