Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wspomóżmy rodziny poległych policjantów

Rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych za rok 2011. Jak co roku będziemy decydować na jaki cel przekazać jeden procent podatku. Decydując się przekazać go Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pomagamy rodzinom osieroconym przez policjantów, którzy polegli na służbie.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin, w których wychowuje się ponad 250 dzieci. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom uzyskanym m.in. z 1 % rozliczeń podatkowych ludzi dobrej woli udało się m.in. przyznać zapomogi dla 206 podopiecznych oraz zorganizować wakacje dla 237 wdów i dzieci.

Zachęcamy do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na rzecz Fundacji oraz do wszelkich dobrowolnych wpłat na jej konto:Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

KRS 0000101309

Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

W imieniu podopiecznych Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje za wszystkie dotychczasowe wpłaty.