Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy Dziennik Urzędowy

Ukazał się Dziennik Urzędowy KGP nr 8 obejmujący zarządzenia i decyzje komendanta głównego Policji z września i października ubiegłego roku. Datowany na 10 listopada 2011 r. jest już dostępny na stronach internetowych www.policja.pl.

Można w nim znaleźć m. in. decyzję komendanta głównego Policji w sprawie uchylenia wytycznych dotyczących zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater policjantom przeniesionym lub delegowanym do służby w KGP oraz w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób.

Dziennik Urzędowy nr 8/2011

P.Ost.