Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiana warty

Adam Rapacki, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzielny za Policję odchodzi ze stanowiska. Dwaj nowi podsekretarze w MSW to Michał Deskur i Roman Dmowski. Zmiana na stanowisku szefa Policji nastąpi w przyszłym tygodniu.

- Jeszcze dziś wystąpię do pana premiera o zgodę na zmianę na stanowisku komendanta głównego Policji i zaproponuję na to miejsce nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Chciałbym, żeby ta zmiana warty w Policji nastąpiła w poniedziałek – zapowiedział szef MSW Jacek Cichocki w środę, na konfe-rencji prasowej, w której uczestniczyli też dotychczasowy wiceminister SW Adam Rapacki oraz nowo powołani wiceministrowie: Michał Deskur od-powiedzialny za Policję i Roman Dmowski - m.in. za CEPiK i PESEL.

W SPRAWIE KONCEPCJI

Minister Cichocki stwierdził, że ma odmienną od dotychczasowej koncepcję funkcjonowania resortu SW. Odpowiedzialność za służby mundurowe nie będzie, jak dotąd, spoczywała na jednej osobie. Została podzielona między podsekretarzy stanu: Piotr Stachańczyk nadzoruje Straż Graniczną, Stanisław Rakoczy – Państwową Straż Pożarną, a Michał Deskur – Policję. Państwowymi rejestrami danych, a także wprowadzeniem w 2013 roku nowych dowodów osobistych zajmie się Roman Dmowski.

Komplementując fachowość i osiągnięcia dotychczasowego podsekretarza, szef MSW stwierdził, że Adam Rapacki odpowiadał za służby mundurowe, liczące razem ponad 130 tys. funkcjonariuszy, a więc więcej niż armia, odpowiedzialność za którą rozłożona jest między kilka osób. Minister Cichocki podziękował ustępującemu wiceministrowi za deklarację „bycia do dyspozycji” i troskę, w jakim trybie ma przekazać dokumenty, które przygotował swojemu następcy – tak, by mógł on z marszu przystąpić do pracy.

- Pan Rapacki ujął mnie takim pytaniem, to jest właśnie kultura, jakiej wszyscy oczekujemy od urzędników państwowych, a zwłaszcza tych wysokiego szczebla – powiedział minister Cichocki.

W SPRAWIE TANGA

Adam Rapacki, w rozmowach z dziennikarzami wyraził się, że odchodzi, bo „do tanga trzeba dwojga”, na konferencji wyjaśnił:

- Po prostu, naturalna zmiana. Każdy szef ma prawo doboru ludzi. Pan minister ma nieco inną koncepcję zarządzania resortem i do niej dobiera podwładnych, więc... do tanga trzeba dwojga.

Zapytany przez dziennikarzy, które z odejść bolało najbardziej: czy, gdy zwalniał go SLD, czy, kiedy PiS, czy może teraz, Adam Rapacki odpowiedział z uśmiechem:

- Jestem zaprawiony w bojach. Starałem się zawsze wnosić coś konstruktywnego w struktury, w których działałem i chyba to się udawało. Każde odejście to nowe doświadczenie i za każdym razem okazuje się, że nie wychodzę źle na tych odejściach.

Były wiceminister zamierza trochę odpocząć i pojeździć na nartach, a potem wrócić do działalności dla dobra publicznego, zapewne w obszarze bezpieczeństwa.

- Bo na tym się znam, a jestem człowiekiem czynu – powiedział.

W SPRAWIE EURO 2012

Ani minister Cichocki, ani były wiceminister nie widzą zagrożenia dla przygotowań do EURO 2012, w ramach których Adam Rapacki przewodniczył Komitetowi ds. Bezpieczeństwa EURO 2012. Obaj wychodzą z założenia, że prace nad zabezpieczeniem imprezy idą zgodnie z harmonogramem, a system jest tak zorganizowany, że odejście kogokolwiek nie spowoduje pustki.

Odnosząc się do zamierzonego odwołania komendanta głównego Policji i pojawiających się w ślad za tym plotek, że zmienione zostaną kierownictwa we wszystkich służbach mundurowych podległych MSW, minister Cichocki stwierdził, że nie planuje żadnych innych dymisji w najbliższych miesiącach, ale nie wyklucza zmian, jeśli szefostwo którejś z formacji nie będzie zgadzało z koncepcją ministerstwa i oczekiwanym przez nie kierunkiem działań.

W SPRAWIE EMERYTUR

W trakcie konferencji minister SW nawiązał też do kwestii reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Zapewnił, że – zgodnie z założeniami, jakie premier przedstawił w liście wysłanym do funkcjonariuszy tych służb oraz w expose – nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie nowej ustawy emerytalnej (najprawdopodobniej w początkach 2013 r.).

- Lęki, przedstawiane przez niektórych funkcjonariuszy publicznie, są dla mnie niezrozumiałe – mówił minister Cichocki. – Ich, tzw. starych, czyli osób, które pracują obecnie, to nie dotyczy.

Szef MSW zapowiedział, że w myśl nowej ustawy do uzyskania prawa do przejścia na emeryturę niezbędne będą dwa elementy: osiągnięcie 25-letniego stażu służby oraz wieku 55 lat. Zmieniona zostanie podstawa naliczenia świadczenia. Jego wysokość będzie obliczało się na podstawie średniej z wybranych 36 miesięcy, a nie – jak obecnie – na podstawie wysokości uposażenia w ostatnim miesiącu służby.

Przemysław Kacak
zdj. autor