Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rusza dobór na misje

W Wydziale ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP rozpoczyna się dobór policjantów na ekspertów w misjach/operacjach policyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2012/2013.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z oceną predyspozycji do pełnienia służby w charakterze ekspertów poza granicami kraju, powinni spełniać następujące kryteria:

Wymagania podstawowe:
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- ukończony pozytywnie kurs przygotowujący do służby poza granicami kraju tzw. „UN” w CSP Legionowo (nie dotyczy funkcjonariuszy, którzy wcześniej pełnili służbę w charakterze ekspertów, w
misjach poza granicami kraju),
- minimum 8 lat stażu służby w Policji.
- prawo jazdy min. kat. B z dwuletnim stażem,

Wymagania dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:
- wiek maks. 55 lat,
- doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych na stanowiskach kierowniczych/dowódczych oraz specjalistów/ekspertów (nie dotyczy kandydatów zgłoszonych po raz pierwszy, którzy ukończyli pozytywnie kurs „UN”),
- bardzo dobry stan zdrowia,
- unormowana sytuacja osobista/rodzinna,
- b. dobra opinia służbowa,
- umiejętność pracy w warunkach stresu,
- doświadczenie w realizacji zadań dochodzeniowo-śledczych oraz czynności operacyjnych pionu kryminalnego,

Raporty w powyższej sprawie, adresowane do Komendanta Głównego Policji, należy składać z zachowaniem drogi służbowej, w terminach wskazanych przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP, które powinny wpłynąć do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP nie później niż do 28 października 2011 r.