Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiany w dokumentowaniu kontroli operacyjnej

W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego i ustawy o Policji (Dz.U.11.53.273) w zakresie przepisów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, przygotowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

Wprowadzone zmiany wynikają wprost ze znowelizowania art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Systematyzują sporządzanie dokumentacji z kontroli operacyjnej, jak również szczegółowo określają adresatów poszczególnych egzemplarzy wszystkich dokumentów oraz wskazują, kto i który z egzemplarzy jest zobowiązany przechowywać.

Ponadto w projekcie znalazł się przepis umożliwiający Komendantowi Głównemu Policji prowadzenie centralnego rejestru wniosków i zarządzeń organów Policji w zakresie kontroli operacyjnej.

Nowy akt prawny uchyli rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 24, poz.252 z 2002 r. i Nr 20, poz. 122 z 2008 r.).

Datę wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 11 czerwca 2011 r., ponieważ tego dnia wchodzi w życie również ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

KK
 

Pliki do pobrania