Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W podzespołach o emeryturach

Dzisiaj, 26 stycznia, na spotkaniu rządowo-związkowego zespołu ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych ustalono m.in., że dalsze prace będą prowadzone w sześciu podzespołach.

Zajmą się one poniższymi zagadnieniami:

- staż pracy uprawniający do świadczenia emerytalnego i wieku emerytalnego oraz sytuacja żołnierzy zatrudnionych na kontraktach w wojsku,

- wskaźnik wzrostu emerytury za każdy rok służby ponad limit stażu oraz podstawy wymiaru emerytury,

- przegląd specjalnych dodatków i uprawnień w poszczególnych służbach mundurowych,

- system rentowy i orzecznictwo rentowe w służbach mundurowych,

- warunki łączenia emerytury i pracy,

- proces ucywilnienia.

Przyjęto też kalendarz spotkań na następne miesiące – pierwsze, podsumowujące prace podzespołów, odbędzie się 2 marca.

AW/KPRM