Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rozmowy rząd-związkowcy

26 stycznia 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się pierwsze spotkanie rządowo-związkowego zespołu ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych.

Dotychczas przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych byli na dwóch wstępnych spotkaniach w KPRM, z udziałem premiera Donalda Tuska i ministrów: Jerzego Millera, Michała Boniego, Pawła Grasia, Adama Rapackiego – 10 i 17 grudnia 2010 r.
- Na razie uzgodniliśmy, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy już pełnią służbę, zachowają prawo do obecnego systemu emerytalnego lub będą mogli dokonać wyboru między starym, a nowym systemem – mówi Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów. – Osoby przyjęte po wejściu w życie nowych przepisów będą odchodzić na emeryturę według zasad nowego systemu. Jakie dokładnie one będą, jeszcze nie wiadomo. Spotykamy się, by to uzgodnić.
(o dotychczasowych rozmowach szerzej piszemy w nr 1/2011)