Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe procedury wsparcia ofiar przemocy

27 października Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekty rozporządzeń MSWiA – wśród nich jest m.in. projekt dotyczący uczestnictwa funkcjonariuszy Policji w czynnościach związanych z odebraniem dziecka rodzinie, w której dochodzi do przemocy.

Projekt określa procedury postępowania Policji przy wykonywaniu tych czynności, sposób ich dokumentowania i zakres informacji, jakie będą zawarte w sporządzonej później notatce służbowej.

Policjanci na miejscu zdarzenia będą odpowiadać za bezpieczeństwo m.in. dziecka, pracownika socjalnego i innych ewentualnych ofiar przemocy. Decyzję o odebraniu dziecka podejmuje pracownik socjalny, a w interwencji stwierdzającej, czy doszło do przemocy w rodzinie, biorą udział lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka.

AW, MSWiA
 

Pliki do pobrania