Wirus zawsze idzie najbliżej, tuż przy lewej nodze. Obok niego dostojnie kroczy Mamba, trzeci w kolejności jest Słodziak, szyk zamyka Biszop. Mamba, Słodziak i Biszop to prywatne psy sierż. sztab. Adama Wojciechowskiego. Wirus też jest jego, tyle że służbowo. Od czterech lat służą razem w Policji.

+

Wrześniowa narada kadry kierowniczej Policji odbyła się w Słupsku, gdzie – jak co roku – rywalizowały pary patrolowe. Jednym z najważniejszych punktów narady było podsumowanie sytuacji finansowej Policji po ośmiu miesiącach funkcjonowania w kryzysie.

+

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w okresie swego obowiązywania była już kilkadziesiąt razy nowelizowana, a trzykrotnie publikowano jej teksty jednolite. Zmiany te były wyrazem dostosowywania podstawowego dla funkcjonowania naszej formacji aktu prawnego do polskiej rzeczywistości społecznej i prawnej. Zmieniające się otoczenie, w jakim Policja funkcjonuje, jak i przeobrażenia wewnątrz niej czynią aktualnym postulat oparcia jej działania na zupełnie nowej regulacji ustawowej. Liczne zmiany spowodowały bowiem, że rozwiązania wyrażone w przepisach nie w każdym wypadku są spójne czy choćby legislacyjnie jednolite. Utrudnia to wykładnię oraz stosowanie przepisów ustawy w praktyce.

+

W czasach PRL uznawani byli za bohaterów. Patronowali szkołom i fabrykom. Nazwiska Rutkowski, Kniewski, Hibner widniały na tabliczkach z nazwami ulic. W podręcznikach i encyklopediach przedstawiano ich jako ofiary sanacyjnego terroru. O tym, że sami mieli na rękach krew niewinnych ofiar, nie było ani słowa.

+

Mundury podstawowe nowego wzoru nosi już prawie 20 tysięcy policjantów. Dla funkcjonariuszy drogówki planowano kupić w tym roku dodatkowo 5 tysięcy par spodni i półbutów zamiennych, letnich. Przeznaczono na to 1,6 mln złotych z programu modernizacji Policji. Zakup przesunięto na przyszły rok.

+

To napis na pamiątkowej koszulce uczestników Biegu Katorżnika, jednego z najcięższych, najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce, którego V edycja odbyła się 16 sierpnia 2009 r. przy jeziorze Posmyk koło Lublińca.

+