Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zaawansowana technika

Nie ma zbrodni doskonałej i nie istnieje przestępca, który byłby w stanie zatrzeć za sobą wszystkie ślady.  I choć konkurencja badań DNA jest silna, daktyloskopia wcale nie pozostaje w tyle.

Wręcz przeciwnie. Nawet do tak klasycznej metody wkracza najnowsza technika. Po stu latach funkcjonowania daktyloskopia w Polsce nie przypomina tej z początku minionego wieku.

MORPHO RAPID
ZNACZY SZYBKA IDENTYFIKACJA

Urządzenie jest niewielkie i nowoczesne, a od będących już w wyposażeniu Policji Morpho Touch różni się tym, że jest przenośne. Bez problemu można zabrać je w teren i bezprzewodowo łączyć się z centralnym systemem AFIS. Oczywiście Morpho RapID może również pracować niepodłączony do sieci na podstawie wewnętrznej listy poszukiwanych. Baza danych zmieści 100 tysięcy pozycji. Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne np. podczas imprez masowych. Dane poszukiwanych lub niebezpiecznych osób załadowuje się do pamięci urządzenia, a potem wystarczą dwa odciski palców – wskazujących obydwu dłoni.

(...)

Pierwsze Morpho Touch pojawiły się w Policji w 2003 roku, w liczbie 48 sztuk. Dwa lata później zakupiono kolejnych 19. W roku 2008, w ramach projektu realizowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zakupiono 152 urządzenia Morpho RapID, a w roku bieżącym realizowany jest kolejny projekt, również w ramach NMF, który ma zasilić Policję w kolejne 181 takich urządzeń. Z systemem AFIS współpracują również 43 urządzenia Morpho Touch i 40 Morpho RapID zainstalowane w jednostkach Straży Granicznej.

LIVE SCAN,
CZYLI ELEKTRONICZNE DAKTYLOSKOPOWANIE

Być może to początek końca tuszowego, brudzącego daktyloskopowania. Live Scan tuszu nie potrzebuje. Jest szybki, precyzyjny i kompletnie nieuciążliwy. Urządzenie skanuje odbitki linii papilarnych palców i dłoni bezpośrednio od osoby i natychmiast przesyła dane drogą elektroniczną do Wydziału Daktyloskopii CLK KGP.

(...)

W całej Polsce pracuje 30 tych urządzeń zakupionych w 2004 roku, z czego 17 jest w jednostkach Policji, a 13 w jednostkach Straży Granicznej.

(...)

Anna Krawczyńska
zdj. Przemysław Kacak,
Magdalena Kośmider i Przemysław Rejczak

Jest to fragment artykułu. Całość w tradycyjnej, drukowanej wersji miesięcznika „Policja 997”.
2–4 września 2009 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP oraz Wydział Prawa i Administracji UW zapraszają na konferencję naukową „100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich”.