Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wydano prawie wszystko

Zakupy sprzętu i inwestycje budowlane zostały zrealizowane co do złotówki, mimo nieplanowanego zwiększenia przyznanych na ten cel kwot. Nie wydano natomiast ponad 1,5 miliona zł na ucywilnienie Policji.

ŚRODKI

Ustawa z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (Dz.U. nr 35, poz. 213) weszła w życie 13 marca 2007 r. Toteż w ub.r. realizowano ją tylko przez trzy kwartały. Policja otrzymała łącznie 4 458 429 tys. zł, z czego na 2007 r. przypadło 869 045 tys. zł.

Plan wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, określony w ustawie, w ub.r. był kilkakrotnie zmieniany po to, by w pełni wykorzystać przyznane środki.

Jego wykonanie, łącznie z wydatkami zgłoszonymi jako niewygasające z upływem 2007 r., przedstawia tabela.


SPRZĘT I BUDOWNICTWO

Środki zaplanowane w ustawie na zakup, wymianę i modernizację wyposażenia i infrastruktury w ramach przedsięwzięć: "Zakup i wymiana sprzętu transportowego", "Zakup uzbrojenia", "Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego", "Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego", "Budowa i modernizacja infrastruktury" w łącznej kwocie 437 705 tys. zł, zwiększono o 90 765 tys. zł, przez zmniejszenie planu wydatków na ucywilnienie. W związku z tym na modernizację zostało 528 470 tys. zł. Z tego nie udało się wydać 1 546 218 zł, co stanowi 0,18 proc. całego planu modernizacji.

UCYWILNIENIE I PODWYŻKI

Środki na realizację przedsięwzięć: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi" zostały wykorzystane odpowiednio w 99,5 proc. oraz 96,8 proc. Niewykorzystane środki nie dotyczyły kwot przeznaczonych na podwyżki, a jedynie wydatków na odprawy i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy zwalnianych ze służby oraz roczne świadczenia pieniężne im wypłacane.

Główną przyczyną niewykorzystania środków na ucywilnienie był fakt, że w ustawie o modernizacji plan na realizację tego zadania obejmował środki na wynagrodzenia (i pochodne) za 12 miesięcy dla 3500 nowo zatrudnionych pracowników. Tymczasem ustawa weszła w życie w połowie marca 2007 r., a procedura rekrutacyjna trwa nawet kilka miesięcy i nie zawsze kończy się przyjęciem do pracy, dlatego zatrudnienie tylu pracowników nie było możliwe. Ostateczne kwoty niewykorzystanych środków w obu tych przedsięwzięciach były znane dopiero w ostatnim kwartale 2007 r. Przeniesienia między poszczególnymi zadaniami dokonywane są w drodze uchwały Rady Ministrów. Nowe wybory i w ich konsekwencji zmiana rządu uniemożliwiły dokonanie tych przeniesień w planie wydatków, a tylko to pozwoliłoby wykorzystać środki w 100 proc.

NOWE SAMOCHODY

W 2007 r., mimo że główny przetarg na samochody nie doszedł do skutku, kupiono ponad 1200 pojazdów dla Policji. Większość z nich - 838 - w ramach programu modernizacji. Niekorzystne rozstrzygnięcie największego przetargu spowodowało konieczność innego zagospodarowania środków. Część z nich przekazano do KWP, które kupiły pojazdy specjalistyczne. Pozostałe postępowania przeprowadzono w KGP. Wśród nowych nabytków z modernizacji znajduje się m.in.: 65 autobusów (40 małych i 25 dużych), 142 samochody nieoznakowane RD-Video (o mocy ponad 200 KM), 57 samochodów osobowych, 92 samochody terenowe, 71 furgonów, 36 pojazdów specjalnych (np. 22 duże więźniarki,) oraz 375 pojazdów do celów operacyjnych. Większość z nich to pojazdy specjalistyczne i nieoznakowane, które były przewidziane do zakupu w następnych latach.

- Wśród tych pojazdów unifikacja marki jest trudna do osiągnięcia, a nawet niewskazana - mówi podinsp. Tomasz Kowalczyk, dyrektor BLP KGP.

Powtórzony główny przetarg na 4200 samochodów osobowych został ponownie zaskarżony przez kilku producentów, którzy żądają odejścia od części wymagań stawianych przez Policję. W chwili zamknięcia numeru specyfikację techniczną na samochody opiniował biegły powołany przez Krajową Izbę Odwoławczą przy UZP na wniosek KGP.

- Niezależnie od wyniku postępowania - dodaje dyrektor Kowalczyk - przygotowaliśmy rozwiązanie alternatywne, zakładające zakup w 2008 i 2009 r. około 2000 samochodów i 400 furgonów nieoznakowanych oraz 2300 samochodów i 1700 furgonów oznakowanych i kolejnych pojazdów specjalnych przez KGP.

KIJANKI Z BUDŻETU

W ub.r. kupiono również pojazdy ze środków budżetowych Policji. Najwięcej w KWP w Katowicach - około 250 samochodów marki KIA (nazywanych przez policjantów "kijankami"). By je kupić, połączono środki budżetowe oraz pochodzące ze sponsoringu od władz samorządowych i darowizny. Zakupy, w mniejszym zakresie, prowadziły również inne komendy wojewódzkie.

PISTOLETY

Przetarg na 25 tys. pistoletów ruszył. 22 stycznia br. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę KGP na wyrok zespołu argitrów, tym samym przyznał rację Policji. Jest więc duża szansa, że policjanci dostaną kolejne pistolety w tym roku.

NOWE OBIEKTY

W 2007 r. ukończono 45 z 145 nowych obiektów oraz zakończono 150 z 437 remontów. Łącznie w latach 2007-2009 planowane jest wybudowanie 186 nowych obiektów oraz przeprowadzenie 558 remontów (w większości generalnych).

- Środki z modernizacji pozwoliły również dokończyć  wreszcie wiele ślimaczących się od lat przedsięwzięć - mówi nadinsp. Henryk Tusiński, zastępca komendanta głównego Policji. - Wciąż jest to jednak kropla w morzu potrzeb, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Policja użytkuje około 6,5 tys. obiektów w całym kraju.

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
zdj. Andrzej Mitura

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.