Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czytelnicy o miesięczniku

- Prawie cztery - to ogólna ocena "Policji 997"

W pierwszej połowie listopada 2007 r. anonimowo przebadano czytelników miesięcznika POLICJA 997. Reprezentatywna grupa policjantów i pracowników Policji wypowiedziała się w przygotowanych przez socjologów ankietach o zawartości merytorycznej i szacie graficznej miesięcznika oraz o jego dostępności.

Wśród ankietowanych znalazły się osoby pełniące funkcje wykonawcze i kierownicze, z różnym stażem pracy, ze wszystkich rodzajów jednostek. Ankiety rozprowadzono niezależnie od dystrybucji kolejnego numeru miesięcznika, żeby dotrzeć także do tych, którzy go nie otrzymają.

Trzy na cztery osoby czytające miesięcznik "Policja 997" oceniają go bardzo dobrze lub dobrze.

Kto nas czyta?

"Policję 997" czyta zdecydowana większość policjantów i pracowników Policji. Częściej sięgają po niego funkcjonariusze z długim stażem pracy (powyżej 21 lat), także osoby na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy KWP. Spośród tych, którzy deklarują, że nie czytają pisma, ponad 1/3 nie robi tego z przyczyn obiektywnych - ich jednostka dostaje za mało egzemplarzy. Najczęściej jest tak w komisariatach. Rzadziej po "Policję 997" sięgają także badani z miast od 100 do 500 tys. mieszkańców.

Biorąc po uwagę sposoby dystrybucji czasopisma, ponad połowa czytelników "Policji 997" otrzymuje bezpłatny egzemplarz według rozdzielnika, a co czwarty pożycza miesięcznik od kolegów, przełożonych itp. Badani w zdecydowanej większości sięgają po papierową wersję miesięcznika i tylko co dziesiąty czyta również elektroniczną wersję umieszczoną na stronie www.gazeta.policja.pl.

Jak nas czytają?

Ponad połowa czytelników czyta każdy numer, a co czwarty sięga po niego raz na dwa, trzy miesiące. Z większą częstotliwością miesięcznik czytają regularnie kierownicy, policjanci z długim stażem pracy oraz badani z największych miast. Co ciekawe, regularniej robią to cywile niż funkcjonariusze.

Połowa badanych czyta większość artykułów, a pozostałe przegląda. Jedna trzecia postępuje odwrotnie: czyta tylko kilka artykułów, a większość przegląda. Bardziej dociekliwi są na ogół funkcjonariusze z najdłuższym stażem pracy (powyżej 21 lat), osoby na stanowiskach kierowniczych oraz mieszkańcy średniej wielkości miast (100 do 500 tys.).

Dobór tematów zaspokaja potrzeby większości czytelników, a tylko co dziesiąty badany jest innego zdania. Wysoko oceniana jest szata graficzna pisma.

Dla połowy badanych częstotliwość wydawania pisma jest wystarczająca, a co trzeci czytelnik wolałby, by "Policja 997" była dwutygodnikiem.

Najbardziej interesują czytelników zapowiedzi zmian organizacyjnych i finansowych w Policji. W dalszej kolejności czytelnicy wskazują na zagadnienia prawne (porady, praktyka, interpretacja przepisów), materiały interwencyjne (problemy policjantów i pracowników Policji), prowokacje (budzące kontrowersje sprawy związane z Policją), tematy o szkolnictwie policyjnym (zmiany, problemy), wywiady z szefostwem Policji i MSWiA oraz wydarzenia z kraju.

Oczekiwania

Krytycznych opinii na temat miesięcznika "Policja 997" nie było wiele. Pojawiły się głosy wskazujące na powierzchowność publikowanych tekstów. Część czytelników uważa również, że niepotrzebnie publikuje się wywiady z osobistościami Policji.

Respondentów zapytano, jakich zmian oczekują w "Policji 997", aby pismo bardziej zaspokajało ich potrzeby i wymagania. Zdecydowana większość badanych chciałaby, aby pismo zawierało więcej materiałów praktycznych, przydatnych w codziennej pracy zawodowej. Czytelnicy chcą, aby, w większym niż do tej pory stopniu, przedstawiano tematykę związaną z interpretacją przepisów prawnych (porady, praktyczne wskazówki, interpretacje, zmiany). Niektórzy życzyliby sobie więcej praktycznych porad dla policjantów, a także aby więcej było materiałów o pracy policjantów na niższych szczeblach. Pojawiały się głosy za wprowadzeniem większej ilości humoru oraz tematyki sportowej. Cywile w Policji oczekują więcej informacji związanych z ich pracą.

Jacek Kobyliński
Wydział Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej KGP

Od redakcji:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w badaniu czytelnictwa.

Wasze uwagi i spostrzeżenia pomogą nam robić coraz lepsze policyjne czasopismo. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy w pytaniach otwartych napisali swoje opinie o obecnej formie miesięcznika i o jego przyszłości. Badanie ankietowe zostało zakończone, ale cały czas czekamy na listy i e-maile (gazeta.listy@policja.gov.pl).

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.