Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Z obawy przed matactwem

Ryzyko pomówienia przez przestępcę jest dzisiaj wkalkulowane w służbę każdego gliniarza. Problem w tym, że coraz częściej prokuratorzy chętniej dają wiarę przestępcy niż policjantowi.

Oskarżeni: Jan H. i Jacek K., policjanci z KPP w Bełchatowie, ponad 20 lat w służbie, niekarani, wielokrotnie nagradzani. Świadek oskarżenia: Jarosław K., w ciągu 5 ostatnich lat karany za przestępstwa z art.: 263 k.k. (nielegalny handel bronią i amunicją), 280 k.k. (rozbój) i 189 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności), 244 k.k. (niestosowanie się do orzeczeń sądu) i 65 k.k.s. (posiadanie i zbywanie towaru bez akcyzy), a także UWAGA!: z art. 233 k.k., czyli za fałszywe zeznania.

W trakcie pobytu w areszcie śledczym Jarosław K. mówi prokuratorowi, że wręczał łapówki policjantom Janowi H. i Jackowi K., w zamian za co mógł spokojnie handlować nielegalnym alkoholem. Prokurator daje temu wiarę i chociaż policjanci zaprzeczają, obaj trafiają tam, gdzie wcześniej wysłali przestępcę - za kratki.

PRAWDOMÓWNOŚĆ

Za prawdomówność Jarosława K. ręczą jego dwaj koledzy - obecnie przebywający w zakładzie karnym. Za policjantów ręczy związek zawodowy i inni funkcjonariusze - obecnie pracujący w KPP w Bełchatowie.

- Zarzuty przeciwko kolegom oparte zostały na pomówieniach przestępcy, który dzięki nim wiele razy był skazywany. To typowa zemsta. A świadkowie oskarżenia to jego kumple, również wielokrotnie karani, wyjątkowo bezczelni i zuchwali w stosunku do policjantów - mówi Jerzy Wojtczak, przewodniczący NSZZP w Bełchatowie. (...)

STAN ZDROWIA

Żona Jana H., Alicja, pisze do ministra sprawiedliwości, prokuratora krajowego, rzecznika praw obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Skarży się na zasadność aresztowania. I na to, że wobec jej męża łamane są prawa człowieka. Jest bowiem chory i w warunkach aresztu nieleczona choroba się pogłębia. (...)

Rzecznik praw obywatelskich na początku marca zwrócił się do władz Służby Więziennej z pytaniem o warunki, w jakich przebywa osadzony Jan H. W połowie kwietnia pytanie nadal pozostawało bez odpowiedzi.

Alicja H. twierdzi, że gdy zaczęła pisać skargi, za karę wstrzymano jej widzenia z mężem. Przywrócono je dopiero po interwencji rzecznika praw obywatelskich. Jednak już nie bezpośrednie, jak do tej pory, lecz przez szybę. (...)

PRZESŁANKA DRUGA - OBAWA MATACTWA

Zgodnie z art. 258 par. 1 pkt 2 k.p.k. tymczasowe aresztowanie stosuje się, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że "oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne". Według sądu taka właśnie obawa istnieje w stosunku do obydwu aresztowanych policjantów.

- A w jaki sposób mogliby mataczyć, skoro zarzucane im przestępstwo miało być popełnione kilka lat temu, osoba, która o tym zgłosiła, i świadkowie oskarżenia przebywają w więzieniu, a zeznania pozostałych świadków od dawna są w aktach sprawy - pytają koledzy aresztowanych. (...)

ELŻBIETA SITEK
zdj. autorka 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.