Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Paśnikiem - prawnikiem, wykładowcą akademickim, adwokatem, ekspertem parlamentarnym, autorem wielu publikacji na temat prawa dyscyplinarnego

+

O postępowaniu dyscyplinarnym w nowej ustawie o Policji z insp. dr. Mariuszem Rogiem rozmawia Hanna Świeszczakowska

+

Komentarze od czytelników

+

W tym roku Policja przyjmie w swoje szeregi ponad 4000 osób. Część z nich według nowych zasad doboru. Postawiono na otwartość, jawność i przejrzystość rekrutacji.

+

W Komendzie Głównej Policji zdecydowano o przeprowadzeniu poważnych zmian w szkoleniu podstawowym policjantów. Składać się ono będzie z trzech etapów. Każdy zakończy się egzaminem.

+

Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców

+

Listy od czytelników

+