Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zawód: policjant

W Komendzie Głównej Policji zdecydowano o przeprowadzeniu poważnych zmian w szkoleniu podstawowym policjantów. Składać się ono będzie z trzech etapów. Każdy zakończy się egzaminem.

Pierwszy etap, trwający rok, przeprowadzany w szkołach policyjnych lub ośrodkach szkolenia, pozwoli nowo przyjętym do Policji nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu policjanta. Po zakończeniu tego etapu słuchacz musi nie tylko wiedzieć, co to jest legitymowanie, zatrzymanie, przeszukanie, oględziny, przesłuchanie, ale, przede wszystkim, umieć nabytą wiedzę zastosować w praktyce.

Kolejny etap to roczny staż w jednostce, która zatrudniła policjanta. Właśnie tam, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna, uczestnik szkolenia ma zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Trzecim etapem będzie samodzielne realizowanie zadań. 12 miesięcy praktyki zakończy się egzaminem certyfikacyjnym. Zdanie go oznaczać będzie zaliczenie szkolenia podstawowego i przyjęcie policjanta do służby stałej. Ci, którzy obleją egzaminy, rozstaną się z pracą.

- Wszystko to pozwoli nie tylko na rzetelne zawodowe przygotowanie policjanta, ale również pomoże precyzyjnie określić jego predyspozycje. To ułatwi zaplanowanie dalszej jego kariery - mówi mł. insp. Irena Kłucińska-Głuszczak, naczelnik Wydziału Programowo-Egzaminacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Propozycje wprowadzenia nowego systemu szkolenia podstawowego spotkały się z przychylnym przyjęciem przez komendantów szkół policyjnych.

- Wreszcie będziemy dbać o to, by słuchacz zdobył umiejętności niezbędne do pracy w jednostce, a nie tylko znał formułki wbijane w głowę przed egzaminem, które zresztą, szybko zapominane, niczemu nie służyły - mówi insp. Stanisław Bukowski, komendant Szkoły Policji w Słupsku.

- Szkoły policyjne mają przede wszystkim przygotowywać do zawodu, dlatego dobrze, że w nowym programie tak dużą wagę przywiązuje się do zajęć praktycznych - dodaje mł. insp. Jacenty Bąkiewicz, zastępca komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

GRAŻYNA BARTUSZEK

zdj. Paweł Ostaszewski

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.