Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

45 LAT BOA

Aktualny numer

 • Historia
  Policyjne kalendarium
  (...) Powodem była troska o policjanta, o jego zdrowie i wygodę podczas pełnienia służby w skwarne dnie pod palącemi promieniami słońca – jak napisał tygodnik „Na Posterunku”. Rozporządzenie umożliwiło szeregowym policji wodnej korzystanie w okresie letnim (od 15 maja do 30 września włącznie) z mundurów drelichowych w kolorze khaki. (...)
 • Tylko służba
  Z kart historii BOA
  Geneza Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” sięga utworzonego w latach 70. XX wieku Wydziału Zabezpieczenia KSMO – pierwszego pododdziału kontrterrorystycznego w naszym kraju. Polska znalazła się wówczas w awangardzie państw, które w strukturach policyjnych utworzyły siły specjalne.
 • Prawo
  Zajęcie zarobkowe poza służbą cz. 3
  Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy o Policji policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.
 • Tylko służba
  Złapać pedofila
  Zajmują się tropieniem i wyłapywaniem pedofilów w sieci, zbierają obciążający ich materiał dowodowy i przekazują w ręce Policji. Przez ostatni rok zorganizowane grupy obywatelskie pod hasłem „łowcy pedofilów” rosną jak grzyby po deszczu. Ich działania budzą jednak kontrowersje.
 • Historia
  Przy pomniku w Zduńskiej Woli
  W pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika upamiętniającego policjantów II Rzeczypospolitej ze Zduńskiej Woli, którzy w 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD, odbyło się poświęcenie monu-mentu. Z tej okazji ukazało się także wydawnictwo przybliżające postaci przedwojennych stróżów prawa.
 • Tylko służba
  Życzenia z okazji Święta Policji
  Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Policyjni Emeryci i Renciści, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji!

Archiwum