Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zginął od kul bandyty

Aktualny numer

 • Historia
  Policyjne kalendarium
  "W jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych całego kraju trwają dyskusje i rozmowy konsultacyjne na temat powołania społecznego przedstawicielstwa funkcjonariuszy. Rolę tę miałyby odgrywać rady milicyjne, które strzegłyby praw milicjantów w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami w zakresie ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego"
 • CLKP
  Stale podnosić poprzeczkę
  Z insp. dr. n. med. Radosławem Juźwiakiem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji rozmawia Izabela Pajdała
 • Historia
  Od wstęgi do krzyża
  Zakończenie I wojny światowej nie rozstrzygnęło przynależności Górnego Śląska do Polski. Dopiero późniejsze działania Ślązaków w trzech powstaniach śląskich oraz plebiscycie doprowadziły do tego, że wytyczono nową polsko-niemiecką granicę na tym obszarze.
 • Tylko służba
  Liczy się sukces
  Sukces i nagroda zwiększają motywację do pracy. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale i psów. Także tych policyjnych. W codziennej służbie nie zawsze mają okazję wykazania się, dlatego żeby utrzymać zapał do pracy i wysokiej sprawności użytkowej, potrzebują treningu.
 • Doskonalenie zawodowe
  Kontrola dokumentów a bezpieczeństwo
  Stwierdzenie faktycznej zgodności cech osobowościowych człowieka z jego wizerunkiem, personaliami i danymi zawartymi w dokumencie lub autoryzowanej bazie danych to istota ustalenia tożsamości. Jednak żaden dokument i baza nie spełnią swej roli, jeżeli funkcjonariusz nie sprawdzi, czy danym dokumentem lub informacjami posługuje się osoba uprawniona.
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy marca do połowy kwietnia tego roku.

Archiwum