Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wywiad z insp. Adamem Cieślakiem

pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozmawia Mariusz Ciarka

Panie Inspektorze, powierzono Panu zadanie stworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak idą prace?

Tworzenie nowego biura to skomplikowane i wielokierunkowe działanie. Obecnie jesteśmy na etapie prac legislacyjnych w senacie i czekamy na ostateczny kształt ustawy tworzącej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Równolegle do tych prac trwa wiele innych organizacyjnych polegających na dostosowaniu przepisów wewnętrznych Policji, tworzeniu struktury, rozpoznaniu potrzeb w zakresie sprzętu specjalistycznego czy oprogramowania, planowania nowych siedzib zarówno w Warszawie, jak i dla komórek terenowych przyszłego biura.

Czy wiadomo już, jakie będą struktura tej jednostki i jej budżet?

Struktura biura jest praktycznie w fazie końcowej, pozostały drobne poprawki. Będzie się ona zmieniała z każdym rokiem w związku z rosnącą liczbą etatów, aż osiągnie 1800 funkcjonariuszy w 2025 r. Budżet jest ściśle określony w procedowanej ustawie, na utworzenie biura przeznaczono ponad 4,4 mld złotych, przy czym w pierwszym roku funkcjonowania to 117 mln złotych.

Kogo chciałby Pan zaprosić do pracy i służby w CBZC? Jakiego typu specjalistów poszukujecie najbardziej?

CBZC będzie potrzebowało ludzi z pasją chcących wstąpić w szeregi Policji, posiadających ponadprzeciętną wiedzę na temat cyfrowego świata, który nas otacza, nowoczesnych technologii, znajomości języków obcych, oraz funkcjonariuszy, którzy posiadają takie umiejętności, a w szczególności z doświadczeniem w pracy operacyjnej, procesowej czy też analizie kryminalnej.

zdj. CBŚP

 

Dyrektorzy Biura do Walki z Cyberprzestępczością

 

nadkom. Dominik Rozdziałowski

dyrektor biura 1.12.2016 r. – 2.09.2018 r.

 

 

 

insp. Mariusz Lenczewski

zastępca dyrektora biura

1.12.2016 r. – 2.09.2018 r.

p.o. dyrektor biura 3.09.2018 r. – 31.10.2018 r. 

dyrektor biura 1.11.2018 r. –

insp. Sławomir Szumilas

p.o. zastępca dyrektora biura

3.09.2018 r. – 31.10.2018 r. 

zastępca dyrektora biura 1.11.2018 r. –  

 

 

zdj. P. Maciejczak, archiwum Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP