Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Od tablicy korkowej do intranetu

W komunikacji wewnętrznej Komendy Głównej Policji szykują się zmiany. Intranet, który niebawem będzie dostępny na każdym biurku, ma w atrakcyjny sposób informować pracowników i funkcjonariuszy o wszystkim, co ważne w ich codziennej pracy. I nie tylko.

– Portal będzie skupiał wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, aby każdy policjant i pracownik był jak najlepiej poinformowany o sprawach, które go bezpośrednio dotyczą. Wiele rzeczy będzie można zrobić szybciej i lepiej – ocenia koordynatorka projektu, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Kornela Oblińska.

Na razie portal będzie dostępny tylko w KGP, ale docelowo, zgodnie z oczekiwaniami komendanta głównego Policji, ma objąć wszystkie komendy wojewódzkie i szkoły Policji. Wpisuje się to w realizację IV priorytetu KGP, polegającego na zapewnieniu optymalnych warunków pełnienia służby i pracy w celu lepszego wykonywania zadań.

– Zanim to nastąpi, nadal będziemy korzystać z Informacyjnego Serwisu Policyjnego (isp.policja.pl). Są tam wszystkie ważne informacje, a 200 tys. wejść na stronę miesięcznie dowodzi, jak bardzo jest potrzebny – dodaje.

KORZYŚCI I FUNKCJONALNOŚCI

Dostępna będzie większa ilość informacji, łatwiej będzie je znaleźć. Portal ma pełnić także funkcję integrującą, być miejscem spotkań, wymiany informacji i doświadczeń.

– Oprócz usprawnienia komunikacji wewnętrznej usystematyzujemy oraz zwiększymy szybkość przepływu informacji, obniżymy koszty związane np. z korespondencją wewnątrz instytucji – wylicza mł. insp. Kornela Oblińska. Portal będzie zawierał informacje o bieżących działaniach Komendy Głównej Policji, projektach, zapowiedziach i wydarzeniach. Znajdą się tam dane o strukturze organizacyjnej, informacje dla nowo przyjętych do służby/pracy, wykaz linków, baza aktów prawnych, repozytorium plików (np. wzory dokumentów, elementów graficznych, artykułów, prezentacji), informacje na temat ceremoniału policyjnego itp.

Na uwagę zasługuje książka adresowa (zawierająca stopień, imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy i numer telefonu oraz adres e‑mailowy każdej osoby zatrudnionej w KGP), wyszukiwarka plików multimedialnych, słownik wyrażeń ustawowych, przewodnik, w którym znajdują się informacje dotyczące np. badań okresowych, dofinansowania, godzin przyjęć lekarza medycyny pracy czy menu policyjnej stołówki.

Ciekawym pomysłem jest formularz kontaktowy „napisz do komendanta”. Warunkiem dobrej służby i pracy jest rzeczowa i aktualna informacja. Każdy, kto nie znalazł satysfakcjonującej bądź wiarygodnej odpowiedzi na nurtujące go pytanie, może teraz skierować je bezpośrednio do mnie. Nie obiecuję, że odpowiem natychmiast, ale obiecuję, że odpowiem na każde – napisał komendant Działoszyński. Dzięki formularzowi każdy użytkownik portalu będzie mógł zwrócić się do swojego szefa i, co najważniejsze, otrzymać odpowiedź.

W zakładce „po godzinach” będą publikowane wszelkiego rodzaju ogłoszenia, zaproszenia, apele – wszystko to, co dotąd można było znaleźć na tablicach korkowych w KGP.

NOWE POMYSŁY

Ponieważ portal ma służyć pracownikom i funkcjonariuszom, są oni angażowani w prace nad jego kształtem. Choć jest on obecnie w fazie konfiguracji i testów, przeprowadzanych przy wsparciu Biura Łączności i Informatyki KGP, już pojawiają się pierwsze pomysły – mowa np. o intranetowym poradniku językowym, kalendarzu nadchodzących wydarzeń, skrzynce pomysłów oraz uwag itp. Wiele pomysłów jest wciąż udoskonalanych, wiele jest w fazie koncepcji. Portal tworzony jest własnymi siłami z wykorzystaniem darmowego systemu zarządzania treścią  Joomla!

– Chcemy automatycznie aktualizować strukturę KGP, książkę adresową, stany magazynowe umundurowania poprzez integrację portalu z Systemem Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) – zapowiada podkom. Wojciech Rozwadowski z Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Gabinetu KGP. – Myślimy też o automatycznym generowaniu różnego rodzaju pism i wniosków. To znacznie ułatwiłoby pracę.

Portal w obecnym kształcie to zaledwie pierwszy etap. Momentem przełomowym będzie wprowadzenie personalizacji.

– Chcemy, aby każdy użytkownik po zalogowaniu się do portalu, miał swobodę w jego kształtowaniu zgodnie ze swoimi preferencjami. Personalizacja pozwoli także precyzyjnie adresować informacje, bez absorbowania uwagi tych, których one nie dotyczą – podkreśla Klaudiusz Kryczka, radca w Wydziale – Redakcja Czasopisma „Policja 997”.

Choć portal zostanie uruchomiony niebawem, to wciąż nie ma jeszcze nazwy. Zachęcamy czytelników do przesyłania pomysłów. Warunek jest jeden – nazwa musi być krótka i kojarzyć się z Policją. Propozycje prosimy przesyłać pod adres pwkgp@policja.gov.pl. Jesteśmy otwarci również na Wasze uwagi (być może doświadczenia) związane z rozwijaniem funkcjonalności intranetu. 

Beata Perkowska
Zespół Komunikacji Wewnętrznej GKGP