Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wideokonferencje na Podkarpaciu

Działający od ponad roku w woj. podkarpackim system wideokonferencji obejmuje swoim zasięgiem wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji na Podkarpaciu. To pierwszy garnizon w Polsce, który na taką skalę wykorzystuje ten sposób komunikowania się między jednostkami organizacyjnymi Policji.

Pomysł stworzenia systemu narodził się w końcu 2009 r. Oprócz nowych form zarządzania jednostkami równie istotna była redukcja kosztów funkcjonowania garnizonu podkarpackiego, związana głównie z oszczędnościami na przejazdach komendantów miejskich i powiatowych do i z komendy wojewódzkiej.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Aby sfinansować przedsięwzięcie, na początku 2010 r. Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Rzeszowie, przy wsparciu Wydziału Łączności i Informatyki, rozpoczął starania o pozyskanie funduszu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. Ostatecznie pozyskano środki na realizację projektu teleinformatycznego pod nazwą „Budowa systemu dystrybucji informacji głosowej, tekstowej, wizualnej oraz alarmowania w jednostkach Policji województwa podkarpackiego wraz z elementami wyposażenia centrów zarządzania siecią regionalną”. Wartość szacunkowa projektu wyniosła 23 mln zł. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia była budowa Centralnego Systemu Konferencyjnego dla jednostek Policji województwa podkarpackiego.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

System konferencyjny składa się z wideoterminali IP w zestawach z telewizorami, stojakami i kolumnami, które obsługują 22 sale konferencyjne w jednostkach województwa oraz gabinet komendanta wojewódzkiego. W skład systemu wchodzi także wideorejestrator pozwalający na zapis wideokonferencji.

Kluczowe elementy systemu, czyli serwery zarządzające połączeniami wraz z mostkami wideo i telekonferencyjnym dla połączeń wielopunktowych oraz wideorejestrator, zostały umieszczone w KWP. W komendach miejskich i powiatowych zostały zainstalowane terminale użytkowników, składające się z panelu LCD oraz modułu pozwalającego na nawiązanie połączenia wideo bądź dołączenia się do aktualnie prowadzonej wideokonferencji.

Możliwe stało się również nawiązywanie połączeń z siecią terminali Komendy Głównej Policji, z wykorzystaniem sieci OST 112. Prowadzenie wideokonferencji oraz transmisji odpraw z kierownictwem Policji odbywa się w wysokiej rozdzielczości nie tylko z KWP, ale również z dowolnej komendy miejskiej lub powiatowej na terenie Podkarpacia. Istniejący system pozwala także na wykorzystanie podkarpackich terminali przez komendę główną m.in. do zdalnego prowadzenia szkoleń, które do tej pory realizowane były przez internet.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

System, zastępując w dużym zakresie bezpośrednie spotkania, nie tylko przyspieszył przekazywanie decyzji między komendantem wojewódzkim a komendantami miejskimi i powiatowymi, ale również pozwolił na spore oszczędności. Aby stawić się na odprawę w Rzeszowie, komendanci jednostek podległych pokonywali łączenie ponad 2400 km, co oczywiście kosztowało.

System wideokonferencyjny od początku swojego istnienia cieszy się ogromnym powodzeniem wśród użytkowników. Chęć skorzystania z tej formy komunikacji wewnętrznej przez poszczególne komórki organizacyjne jednostek Policji na Podkarpaciu jest tak duża, że wymusiła konieczność wprowadzenia rezerwacji sal wideokonferencyjnych z wyprzedzeniem.

ANDRZEJ STULIGŁOWA
główny specjalista Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Rzeszowie

 

Usługi realizowane przez system wideokonferencji:

• Wideokonferencja wielostronna – jedna lub kilka niezależnych wideokonferencji z jednoczesnym udziałem do 30 uczestników.

• Wideo na PC – realizacja wideopołączeń przy wykorzystaniu komputerów PC wyposażonych w kamery internetowe.

• Rejestracja spotkań wideokonferencyjnych na centralnym serwerze archiwizacji.

• Streaming – odtwarzanie nagrań z centralnego serwera przez sieć z wykorzystaniem istniejących w sieci komputerów klasy PC.

• Centralne zarządzanie – zdalna konfiguracja i zarządzanie urządzeniami systemu z poziomu komendy wojewódzkiej.

• Translacja adresów IP na aliasy E.164, które są na stałe powiązane z danym elementem systemu. Usługa ta zapewnia możliwość realizacji wideopołączeń przy wykorzystaniu wykreowanego planu numeracyjnego, realizację kilku niezależnych wideokonferencji wielostronnych oraz nagrywanie spotkań.

• Brama ISDN – wbudowana w mostek wideokonferencyjny – zapewnia integrację systemu wideo IP z siecią ISDN, co pozwala na połączenie w konferencji wielostronnej terminali H.323, SIP i ISDN oraz zwykłych połączeń telefonicznych PSTN lub GSM.

• Wyświetlanie prezentacji z podłączonego komputera przenośnego w oknie terminala bądź na całym ekranie terminala.