Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nie czekając na jutro

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju skupia na sobie coraz większą uwagę. Pokazała to trzecia edycja Międzynarodowych Targów Polsecure 2024, które zorganizowano w Kielcach od 23 do 25 kwietnia br. Sprzęt zaprezentowany przez ponad 140 wystawców z 13 krajów obejrzała rekordowa liczba blisko sześciu tysięcy zwiedzających, przede wszystkim specjalistów z branży, ale także młodzieży, która już dziś swoją przyszłość wiąże ze służbami mundurowymi.

Organizatorem targów pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji była Policja, wspierana przez inne służby, a ich partnerem strategicznym – Grupa WB. Gospodarzem były Targi Kielce S.A., pomocne w przygotowaniu ekspozycji i służące wsparciem logistycznym.

W uroczystym otwarciu wydarzenia brali udział: podsekretarz stanu w MSWiA Stanisław Wziątek, kierownictwo Policji na czele z komendantem głównym Policji insp. Markiem Boroniem, przedstawiciele pozostałych formacji, władz Azerbejdżanu i Gruzji oraz szefowie zagranicznych służb, w tym z Mołdawii, Malty, Singapuru oraz policjanci z Czech, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Węgier i Włoch, a także wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz senator Krzysztof Słoń.

– Targi Kielce to doskonała platforma do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między służbami i instytucjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niezmiernie cieszy mnie też fakt wprowadzenia w trzecim dniu targów wydarzenia dedykowanego młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zaproszenie na konferencje przyjęło 14 szkół ponadpodstawowych z pięciu garnizonów. W sumie około 500 młodych ludzi – powiedział szef polskiej Policji. Podczas ceremonii musztrę paradną przedstawili Kompania Reprezentacyjna Policji oraz uczniowie z mundurowej Szkoły im. 72. Pułku Piechoty z Radomia. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

W trakcie zwiedzania ekspozycji goście ujrzeli nie tylko wszystko to, co najnowsze w branży, ale także jak w ciągu ostatnich 20 lat zmieniały się flota, wyposażenie, a także umundurowanie polskich policjantów pełniących służbę w wydziałach ruchu drogowego. Pokaz dynamiczny przygotowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy zaprezentowali ewakuację VIP-a w miejscu zagrożenia w strefie działań wojennych.

Swoje stoiska zaprezentowała Komenda Główna Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz po raz pierwszy Centralne Biuro Śledcze Policji.

WAŻNE WSPARCIE

Technologiczne unowocześnianie jednostek Policji byłoby mocno utrudnione, gdyby nie dofinansowania z funduszy zagranicznych. Tylko w 2023 r., ze wsparciem środków pomocowych, polska Policja realizowała projekty na kwotę ponad 1 mld 222 mln zł. Właśnie pierwszego dnia targów Polsecure odbyła się konferencja pt. „Fundusze unijne wsparciem dla modernizacji i rozwoju innowacyjności w Policji”. Temat był szczególny nie tylko ze względu na wsparcie finansowe w wielu obszarach działań, ale też dlatego, że w tym roku Polska świętuje dwudziestolecie członkostwa w Unii Europejskiej.

Konferencja składała się z trzech paneli. Podczas pierwszej części spotkali się eksperci najbliżej związani z funduszami pomocowymi, czyli koordynatorzy środków z Funduszy Europejskich z MSWiA, KGP i CUPT. Zastępca dyrektora Biura Finansów KGP Małgorzata Kubicka przybliżyła zebranym historię funduszy pomocowych, programy towarzyszące pozyskiwaniu środków zagranicznych oraz przedstawiła najważniejsze przykłady pomocy finansowej.

– Polska Policja korzysta ze środków pomocowych w dziedzinach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwalczania przestępczości zorganizowanej, wsparcia SIS VIS, w modernizacji systemów teleinformatycznych, analizy kryminalnej czy wspierania laboratoriów kryminalistycznych – mówiła. – Dzięki różnym projektom udało się pozyskać blisko 1,2 mld zł, 146,5 mln euro i 5,8 mln franków szwajcarskich. Podaję te kwoty rozgraniczone, bo otrzymywaliśmy nie tylko unijne środki, ale też od państw niebędących w UE.

W drugiej części konferencji spotkali się szefowie BLP KGP, BŁiI KGP i CBŚP, przedstawiając na przykładzie swoich pionów, jak środki z funduszy pomocowych pomogły w modernizacji i zwiększeniu efektywności działań funkcjonariuszy.

Dyrektor BLP KGP insp. Mariusz Żurawski mówił o logistycznych działaniach Policji:

– Niezmiennie naszym głównym zadaniem jest zapewnienie policjantom optymalnych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków służby – mówił. – Nakłady na służbę kontrterrorystyczną są również bardzo istotne, bo dzięki nim funkcjonariusze BOA są w gronie najnowocześniej wyposażonych jednostek w Europie. Największą częścią korzystającą ze środków pomocowych jest flota transportowa, której wyposażenie techniczne jest bardzo nowoczesne, też dzięki środkom pomocowym.

Zastępca dyrektora BŁiI KGP insp. Piotr Pogorzelski zwrócił uwagę na dynamiczny skok technologiczny w środkach telekomunikacyjnych.

– Urządzenia szybko się zmieniały i my jako Policja musieliśmy nadążyć za tymi zmianami – tłumaczył. – Obecnie używamy urządzeń przesyłających duże pakiety informacji przez sieć. Nasze projekty skupiają się na modernizacji systemów teleinformatycznych, na budowie i unowocześnianiu systemów radiokomunikacyjnych. Również dzięki funduszom nadążamy za szybko zmieniającą się technologią.

Ówczesny zastępca komendanta CBŚP insp. Mariusz Kudela przedstawił zasięgi projektów dotyczących stawianych celów przed jego jednostką.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Kolejny dzień stał pod znakiem konferencji dotyczących m.in. bezpieczeństwa ekonomicznego, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, wdrażania nowoczesnych narzędzi w służbie oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Ambasada Brytyjska zorganizowała warsztaty dotyczące kontroli granic i bezpiecznej komunikacji.

Policjanci pionu ekonomicznego Policji prowadzą sprawy w zakresie przestępczości podatkowej, hazardowej, środowiskowej oraz oszustw działających na szkodę Polski i UE. Sposoby przeciwdziałania przestępstwom ekonomicznym były tematem konferencji pt: „Wyzwania związane z koniecznością wdrażania w Policji nowoczesnych narzędzi wspierających zwalczanie przestępczości ekonomicznej”.

– Podczas targów Polsecure rozmawiamy o sprawach finansowych, poruszając tematy, których nie widać na pierwszy rzut oka – mówił na wstępie nadinsp. Roman Kuster, zastępca komendanta głównego Policji. – Wymieniamy doświadczenia, ale mówimy też o narzędziach pozwalających na monitorowanie przepływu pieniędzy i wykrywanie prób nielegalnego ich użycia. Potrzebujemy narzędzi i systemów analitycznych, by wykryć źródła środków istniejących poza formalnym obiegiem. Jak wiemy, priorytetem jest cyberbezpieczeństwo państwa i Unii Europejskiej, dlatego wzmacniamy komórki zwalczania przestępczości ekonomicznej. Wierzę, że na kolejnej konferencji w przyszłości będziemy mieć doświadczenie z nowych wyzwań na rzecz bezpieczeństwa finansowego.

Następnie wystąpił Sebastian Bley, szef zespołu do spraw przestępczości ekonomicznej w Europolu. Podkreślił, że celem takich spotkań nie jest mówienie o przestępstwach, które nas dotykają, ale poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów i sposobów na wdrażanie prawa chroniącego kraje przed przestępstwami ekonomicznymi.

Po wystąpieniu przedstawiciela Europolu podjęto dyskusję o zagrożeniach ekonomicznych, jakim muszą sprostać instytucje walczące ze współczesnymi wyzwaniami. Mówiono o dostosowywaniu przepisów tak, by nadążały za dynamicznie zmieniającym się światem finansów, oraz o przetwarzaniu i analizowaniu potężnej ilości informacji, do których muszą być dostosowywane narzędzia, nawet uwzględniające AI. Został też narysowany obraz idealnego funkcjonariusza ścigającego przestępstwa ekonomiczne, który powinien być specjalistą w niebywale szerokim zakresie działania.

Ciekawe, lecz jednocześnie trudne zagadnienia były poruszane na konferencji pt. „Cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych”. Inicjatorem spotkania było Biuro Łączności i Informatyki KGP, bo tam właśnie policjanci najczęściej zmagają się z poruszanymi zagadnieniami.

– Zabezpieczanie struktury teleinformatycznej w najnowocześniejsze dostępne narzędzia i najnowsze dostępne technologie jest niezmiernie ważnym elementem cyberbezpieczeństwa – mówił dyrektor BŁiI KGP insp. Przemysław Więcław.

Podczas przysłuchiwania się dyskusji panelistów łatwo było wywnioskować, że w cyberprzestrzeni nie ma granic i przeciwdziałanie zagrożeniom w ramach jednego państwa jest iluzją. Dlatego trzeba patrzeć na problem szeroko i współpracować z wieloma podmiotami. By przeciwdziałać coraz lepiej przygotowywanym atakom, potrzebne są wyspecjalizowane programy i narzędzia. Analiza raportów przez nie generowanych daje dodatkową wiedzę i pozwala na świadome zabezpieczanie swoich sieci i urządzeń.

W wykrywaniu i analizie danych może pomóc technologia AI. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć wykrywanie zagrożeń, co poprawi efektywność i skuteczność zabezpieczeń. Niestety w cyberbezpieczeństwie nadal najsłabszym ogniwem jest człowiek.

Przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości stają wyzwania, które do niedawna zdawały się wytworem wyobraźni scenarzystów filmów science fiction – przestępczość w cyberprzestrzeni. Temu właśnie była poświęcona konferencja pt. „Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, deepfakes”.

– Jesteśmy już trochę w matriksie. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale równolegle do sztucznej inteligencji rozwijają się takie rzeczy, jak wirtualna rzeczywistość. To brzmi futurystycznie, ale nie uciekniemy od tego. Przestępczość migruje, będzie skupiona w cyberprzestrzeni, dlatego naszym zadaniem będzie zwalczanie i zapobieganie tej przestępczości. Istotna w tym rola kryminalistyki, która będzie musiała adaptować nowe rozwiązania, dostosować się do tych wyzwań. Musimy przygotować się do tego i opracować techniki, metody badawcze, które pozwolą nam badać dowody cyfrowe, a te są ściśle związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją – uważa nadkom. dr Paweł Olber z Akademii Policji w Szczytnie.

Paweł Giera z Ministerstwa Cyfryzacji przypomniał osobom obawiającym się mocy sztucznej inteligencji, że w tym roku Parlament Europejski zatwierdził przełomowe przepisy w tej sprawie.

– AI Act, czyli rozporządzenie o sztucznej inteligencji, zostało stworzone na poziomie Unii Europejskiej i będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenie wyodrębnia różne poziomy ryzyka i wśród tych najbardziej poważnych są zakazane praktyki, np. techniki manipulacyjne wykorzystujące sztuczną inteligencję, kwestie rozpoznawania emocji w miejscu pracy, szkole, instytucjach edukacyjnych, systemy wykorzystujące cechy w celach dyskryminacyjnych. To wszystko na poziomie rozporządzenia będzie zakazane – powiedział Paweł Giera.

Do czego są teraz zdolne maszyny? Mogą podrobić pismo ręczne, a wykorzystując nasz wizerunek i głos, wpływać nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na politykę państwa.

– W CLKP prowadzimy projekt służący identyfikacji pisma ręcznego, czyli odróżnieniu tego, co zostało nakreślone ręką człowieka, a co maszyny – powiedział nadkom. dr Krzysztof Klemczak z CLKP, zwracając uwagę na takie subtelności w badaniach daktyloskopijnych, jak różnice w nacisku długopisu na kartę papieru. Z tym jednak nie spotykamy się na co dzień. Inaczej jest z deepfake’ami, a o granicy między fałszerstwem a narzędziem mówiła dr inż. Ewelina Bartuzi-Trokielewicz z Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Przykładów fałszerstw miała niestety aż nadto.

NA RATUNEK

Konferencję poświęconą szkoleniu ratowników i ratowników medycznych przygotował Wydział Ochrony Pracy KGP. Swoją koncepcję kreatywnego działania przedstawili m.in. ratownicy pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Elblągu, będący zarazem wykładowcami Akademii Medycznej i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

– Chcemy zachęcić ratowników medycznych w Policji do stawiania sobie pytań: czy nasze postępowanie, czy wszystkie rzeczy, które robimy, są właściwe, ale w znaczeniu optymalizacji jakiegoś działania, co będzie przekładało się na komfort osoby zatrzymanej przez Policję czy pacjenta, a także samych ratowników medycznych. Nie skupiajmy się nad tym, co jest, tylko cały czas starajmy ewoluować w naszej pracy – powiedział Krzysztof Siemieniewski.

Koordynator ratownictwa medycznego w Akademii Policji w Szczytnie nadkom. dr Adam Płaczek przedstawił wyniki badań przeprowadzonych na uczelni dotyczące kwalifikowanej pierwszej pomocy. Starał się ustalić, czy w programie kursu specjalistycznego dla policjantów potrzebne są zmiany.

– Efektem naszych badań jest rekomendacja, by obszar tzw. ratownictwa taktycznego pojawił się na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy, choćby dlatego, że ten kurs realizowany jest dla policyjnych kontrterrorystów. Moim marzeniem jest, aby każdy policjant posiadł takie umiejętności – powiedział nadkom. dr Adam Płaczek.

DOŁĄCZCIE DO NAS

Trzeci dzień targów był tłumnie odwiedzany przez uczniów oddziałów o profilu mundurowym (klas policyjnych) z całej Polski. Oblegane były stoiska służb i wystawców sprzętu, ale dzień rozpoczął się od konferencji pt. „Policja – pracodawca z wyboru”. Młodzież spotkała się z policjantami różnych pionów Policji, którzy opowiadali o swoich własnych przeżyciach w pracy, powodach, dla których chcieli zostać policjantami. O swoich latach szkolnych, początkach i przebiegu służby w Policji jako pierwszy opowiadał zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

– Gdy byłem w waszym wieku, nie myślałem o Policji, ale w środowisku, w którym się wtedy obracałem, mundur był obecny cały czas – opowiadał. – Nikt nie wie, jak potoczy się jego ścieżka. Gdy zaczynałem, nie sądziłem, że mogę być zastępcą komendanta głównego Policji. Zaczynałem jako posterunkowy i przeszedłem wszystkie stopnie policyjne. Jestem dowodem na to, że można dojść do stopnia generała. Policja w żaden sposób nie ogranicza człowieka. Można być dobrym policjantem i dobrym sportowcem albo działaczem społecznym. Tym charakteryzuje się nasza formacja, że jesteśmy otwarci na ludzi i chętni do pomocy.

Kolejni przedstawiciele pionów Policji przedstawiali zalety, ale też i trudności służby. Przedstawicielka pionu prewencji zwróciła uwagę, że ich policjanci są zawsze na pierwszej linii, służąc społeczeństwu i będąc najbliżej ludzi. Policjant ruchu drogowego zainteresował służbą pasjonatów motoryzacji, przedstawiając różnorodność pojazdów, ale też zadań, z jakimi stykają się policjanci drogówki. Policjant służby kontrterrorystycznej obalił mit, że w BOA są tylko rośli faceci z karabinami. O walce z cyberprzestępcami opowiadał policjant z CBZC, starając się zainteresować pasjonatów cybertechnologii i młodzież odnajdującą się w środowisku informatycznym. Osoby lubiące przedmioty ścisłe zachęcał przedstawiciel CLKP, przekazując olbrzymi zakres działania policjantów z laboratoriów kryminalistycznych. Sportowcy też mogą doskonale funkcjonować w szeregach policjantów, o czym opowiadali zawodniczka taekwondo i kickboxingu, policjantka i mistrzyni sztuk walki oraz wielokrotny mistrz olimpijski w judo.

Na koniec spotkania policjant Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP przekazał informacje na temat drogi, jaką mogą wybrać zainteresowani służbą w Policji. Opowiadał o etapach rekrutacji, przedstawił przykładowe stawki uposażenia policjantów oraz wskazał, gdzie znaleźć szczegółowe informacje na temat doboru do służby.

Rozstrzygnięto także internetowy konkurs „Nakręć się na…” w ramach kampanii promującej służbę w Policji pn. „Dołącz do nas, zostań policjantem”, której organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

W kategorii „hasło zachęcające do wstąpienia do Policji” pierwsze miejsce zajęły uczennice Izabela Frąk, Daria Sławek i Patrycja Nawara reprezentujące Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z hasłem „Nakręć się na służbę w Policji”. Te same dziewczęta wygrały w kategorii „spot promujący służbę w Policji”. Laureatom konkursu pogratulował komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski.

Dla uczniów przygotowano także tor z wybranymi elementami testu sprawności fizycznej do Policji. Łatwo nie było, ale wszystkich 14 zawodników świetnie sobie poradziło. Najlepszym okazał się Kacper Batorski z XVIII LO w Łodzi, który nagrodę odebrał z rąk zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Romana Kustera.

NAGRODY POLSECURE ’24

III Międzynarodowe Targi Polsecure ’24 zakończyła uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody specjalne służb mundurowych oraz medale i wyróżnienia za najlepsze produkty i stoiska. W tym gronie znalazły się:

• Motorola Solutions Polska za MXP7000 zintegrowane urządzenie przenośne TETRA I LTE do zadań o krytycznym znaczeniu;

• Zakłady Mechaniczne „Tarnów” za karabinek MWS-15;

• Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Vortex, lider Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, JSW Nowe Projekty, SZYBICKI – Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki za SOWĘ – prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.

Wyróżnienie specjalne komendanta głównego Policji trafiło do firmy PCO za lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3X.

Uczestnicy Polsecure ’24, którzy brali udział w poprzednich targach policyjnych, byli zgodni, że tegoroczna edycja była na jeszcze wyższym poziomie. Przeprowadzone konferencje i panele dyskusyjne pokazały, że służba w Policji jest naprawdę ciekawa, a wyzwania, które ją czekają, są poważne.

Krzysztof Chrzanowski, Andrzej Chyliński

zdj. autorzy