Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Milicyjna prasa „W Służbie Narodu” 40 lat temu rozpisywała się o zatrzymanym Pawle Alojzym Tuchlinie, seryjnym zabójcy na tle seksualnym z Pomorza o kryptonimie milicyjnym „Skorpion”, który w latach 1975–1983 dokonał zabójstwa dziewięciu kobiet oraz usiłował pozbawić życia kolejnych 10.

90 lat temu
sierpień 1933

6 VIII – policyjna prasa rozpisywała się o 19. rocznicy „Czynu Legijonów”, przypominając bohaterską przeszłość. Dzień 6 sierpnia był jednym z pierwszych dni przełomowych „wymarszu strzelców na walkę o niepodległość z zaborcą rosyjskim”, gdyż tego dnia 1914 r. „dokonało się dzieło, o którem poprzednio przez pół wieku daremnie marzyli czynni i ofiarni miłośnicy Ojczyzny… naród Polski przekreśla rozbiory i wypowiada wojnę o niepodległość”. Z okazji tej rocznicy 1 sierpnia 1933 r. Komendant Główny Policji Państwowej nadinsp. J. Geib wydał rozkaz nr 588 skierowany do „Żołnierzy Policji”, który polecił „odczytać przed frontem wszystkich podległych mi oddziałów w czasie rannej zbiórki w dniu 6 sierpnia 1933 r.”.

11 VIII – odbyło się zakończenie „V kursu śledczej szkoły fachowej dla szeregowych w Warszawie”. Kurs ukończyło 49 policjantów, w tym: jeden z wynikiem bardzo dobrym, 12 – dobrym, 36 – dostatecznym. Świadectwa absolwentom wręczył naczelnik Wydziału V Komendy Głównej P.P. insp. Horodyski.

17 VIII – Komendant główny rozkazem nr 587 pkt X zarządził: „Jeśli komendant powiatowy otrzyma meldunki lub w inny sposób informację, że na terenie powiatu planowany jest napad bandycki, manifestacje lub inne wystąpienie antypaństwowe, zbiorowy opór czynny, rozruchy itp.” obowiązkiem jego jest osobiste udanie się na miejsce celem sprawdzenia wiarygodności otrzymanych informacji i niedopuszczenia do dokonania przestępstwa, a „akcją ścigania przestępców, obławą i ewentualnem przywróceniem spokoju winien komendant powiatowy kierować osobiście”. Jeśli dochodzenie w sprawach wymienionych przestępstw obejmowałoby rejon więcej niż jednego posterunku, „komendant powiatowy obowiązany jest osobiście prowadzić dochodzenie względnie osobiście niem kierować (…)”.

40 lat temu
sierpień 1983

21 VIII – milicyjna prasa „W Służbie Narodu” rozpisywała się o zatrzymanym Pawle Alojzym Tuchlinie, seryjnym zabójcy na tle seksualnym z Pomorza o kryptonimie milicyjnym „Skorpion”, który w latach 1975–1983 dokonał zabójstwa dziewięciu kobiet oraz usiłował pozbawić życia kolejnych 10. Ze szczegółami opisano dokonywane przez niego zbrodnie na przypadkowych ofiarach, pracę specjalnie powołanej grupy operacyjno-śledczej, a po zatrzymaniu udział Tuchlina w 19 wizjach lokalnych, które w tamtych czasach były bezprecedensowym wydarzeniem w polskiej kryminalistyce. Podczas prowadzonych różnego rodzaju czynności procesowych, trwających prawie trzy tygodnie, Skorpion przyznał się do 19 wtedy zarzucanych mu czynów.

21 VIII – w jednym z artykułów 34. numeru tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” opisywano, jakie warunki trzeba było spełnić, aby trafić do najstarszej szkoły milicyjnej w kraju, a mianowicie do Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku (obecnie Szkoła Policji w Słupsku). Należało być przyjętym do milicji, a więc mieć odpowiedni wiek, zdrowie, wykształcenie, czystą hipotekę, czyli niekaralność itp., a po pewnym czasie otrzymywało się skierowanie i zostawało słuchaczem. W słupskiej szkole uczono zagadnień prawnych,  polityczno-społecznych, prewencji, czyli zasad pełnienia służby w mundurze, ze „szczególnym naciskiem na życzliwy, kulturalny stosunek do obywatela przy całej konsekwencji i stanowczości postępowania”, a także kryminalistyki, czyli odnajdywania, utrwalania i zabezpieczania śladów oraz wnioskowania na ich podstawie. Ponadto słuchacze SP MO w Słupsku brali udział w licznych pracach społecznych – żniwach, wykopkach, sadzeniach lasów, zbieraniu z pól kamieni przed siewami, wszyscy uczestniczyli w akcjach honorowego krwiodawstwa, a słuchacze o rzadkich grupach krwi pełnili stałe dyżury przy telefonie „gotowi na każde nagłe wezwanie”. Dodatkowo każdy słuchacz musiał zdobyć prawo jazdy kategorii minimum A + B, wykazać się znajomością budowy pojazdów mechanicznych, „zdać z przedmiotu zwanego bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym” oraz musiał być sprawny fizycznie, dobrze strzelać i znać „chwyty obezwładniające i chwyty samoobrony”. Jak podkreślił autor tekstu, nie była to szkoła „(…) dla mięczaków, lecz dla ludzi z charakterem (…)”.

28 VIII – już 40 lat temu na łamach milicyjnej prasy pisano o ponurych perspektywach na nadchodzący XXI wiek. Najwybitniejszy kanadyjski kryminolog Duncan Chappell sądził, iż w związku z szybkim rozwojem medycyny, a w szczególności tych dziedzin, które zajmują się przeszczepianiem organów ludzkich, wykształci się „nowy typ mordercy, zabijającego z myślą o zdobyciu tychże organów w celu dalszej ich odsprzedaży”. Uczony już wtedy przypuszczał, że wskutek coraz to doskonalszych metod przechowywania i konserwacji organów ludzkiego ciała powstaną „gangi” specjalizujące się w nielegalnym handlu organami zdobytymi na drodze przestępstwa.

20 lat temu
sierpień 2003

1 VIII – w Krakowie po trzymiesięcznym teście wdrożeniowym oddano do użytku system wspomagania dowodzenia SWD, którego centrum znajdowało się w jednym z budynków KMP. Utworzono 12 stanowisk operatorów systemu, w tym osiem w każdym z komisariatów. Podane przez osobę zgłaszającą dane są przesyłane do baz danych dyspozytorów, którzy decydują, jakie siły i środki mają być kierowane do obsługi zdarzeń. System „potrafi określić”, który patrol znajduje się najbliżej miejsca zdarzenia i najszybciej do niego dotrze (90 radiowozów zostało wyposażonych w system GPS), jakie są wyposażenie, umiejętności i doświadczenie funkcjonariuszy i jaka jest optymalna trasa przejazdu do miejsca zdarzenia. W dowodzeniu siłami pomaga cyfrowa mapa miasta, na której są wyświetlane aktualne informacje o rozmieszczeniu sił i wykonywanych przez nie w danej chwili zadaniach, a także lokalizacja zdarzeń.

13 VIII – w miejscowości Chechło w woj. małopolskim odbył się pogrzeb sierż. Grzegorza Załogi, policjanta zastrzelonego w Będzinie w trakcie bezpośredniego pościgu za sprawcami, którzy 9 sierpnia „naszli dom w jednej z dzielnic miasta”. Funkcjonariusz zginął od strzału w głowę. Sprawcom udało się zbiec, jednak w krótkim czasie ustalono ich personalia i dokonano zatrzymania.

26 VIII – na mocy porozumienia między Komendą Główną Policji a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stanowiskach pomocniczych, głównie w informatyce, Policja zatrudniła 823 osoby z niepełnosprawnościami. Pozwoliło to na odciążenie policjantów od prac biurowych i zwiększenie liczby funkcjonariuszy bezpośrednio dbających o bezpieczeństwo na ulicach oraz pomogło osobom, których wiedza, umiejętności i kompetencje nie były należycie wykorzystywane.

asp. Patrycja Pszczelińska

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie:

www.hit.policja.gov.pl