Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W 104. rocznicę

W tym roku główna ceremonia Święta Policji została zorganizowana na placu Zamkowym w Warszawie. W policyjnej uroczystości uczestniczyli honorowi goście z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele.

24 lipca to data wyjątkowa dla całej formacji. 104 lata temu właśnie tego dnia została powołana do życia Policja Państwowa. Po zrzuceniu jarzma komunizmu współczesna Policja zaczęła nawiązywać do przedwojennych tradycji, a 24 lipca stał się świętem dzisiejszych stróżów prawa. Jak co roku rocznicowe obchody w Komendzie Głównej Policji rozpoczęły się oddaniem hołdu poprzednikom w policyjnych mundurach, którzy stracili życie na służbie. 20 lipca 2023 r. przed Tablicą Pamięci, gdzie jest umieszczonych 125 tabliczek epitafijnych, kwiaty złożyli: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży wraz z zastępcami Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem. Następnie w ten sam sposób przed obeliskiem „Poległym policjantom – Rzeczpospolita Polska” uhonorowano przedwojennych stróżów prawa zamordowanych podczas II wojny światowej w ZSRR.

Podobne uroczystości odbyły się na terenie całego kraju, oddawano cześć poległym kolegom i składano wieńce w miejscach upamiętniających przedwojennych funkcjonariuszy. Również 20 lipca 2023 r. w KGP, zorganizowano spotkanie z laureatami tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”, o czym piszemy szerzej tutaj.

ZADUMA I DZIĘKCZYNIENIE

Po południu tego samego dnia w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy na terenie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odprawiono nabożeństwo dziękczynne z okazji Święta Policji. Tradycja tego modlitewnego spotkania ma dopiero (lub aż) 10 lat, ale jest już stałym elementem obchodów. Uroczystość przygotowana przez naczelnego prawosławnego kapelana Policji ks. Andrzeja Bołbota z KGP zgromadziła przedstawicieli formacji, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników. Na nabożeństwo przybyło kierownictwo Policji na czele z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem. Obecni byli prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, dyrektorzy i pracownicy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych.

W modlitwie za funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich najbliższych uczestniczyli prawosławni kapelani Policji pod przewodnictwem abp. Jerzego (Pańkowskiego), prawosławnego ordynariusza wojskowego, delegata Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. Na zakończenie do zebranych zwrócili się zaproszeni do cerkwi: naczelny ewangelicki kapelan Policji ks. Marek Twardzik i kapelan Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk. W imieniu całej formacji za odprawione nabożeństwo podziękował nadinsp. Roman Kuster. Oprawę wokalną zapewnił Męski Chór Wojskowy Stratos, działający przy Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie.

W wigilię Święta Policji w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się natomiast uroczysta msza św. transmitowana przez Program Pierwszy Polskiego Radia. Zebrani modlili się w intencji całej formacji – funkcjonariuszy, pracowników Policji, emerytów, rencistów i ich rodzin oraz wszystkich, którzy działają w środowisku policyjnym.

Mszy św. odprawionej przez kapelanów policyjnych i księży z ordynariatu przewodniczył ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz, który jest jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji. W Eucharystii uczestniczyło kierownictwo formacji na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem wraz ze wszystkimi zastępcami. Obecni byli komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, komendanci szkół oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku policyjnym oraz liczna rzesza pracowników Policji wraz z rodzinami.

Ewangelię odczytał kapelan Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC, a homilię wygłosił bp Wiesław Lechowicz. Krajowy Duszpasterz Policji w kazaniu podkreślił, że policjanci i pracownicy Policji poza wypełnianiem ustawowych zadań podejmują wiele inicjatyw charytatywnych niosących pomoc konkretnym ludziom. Nawiązując do słów Ewangelii, powiedział, że to wypełnienie niesienia sprawiedliwości i miłości, które się uzupełniają. – Niech w tym kierunku nadal podąża wasza formacja – zaapelował ksiądz biskup. – Módlmy się również za całe nasze społeczeństwo, by oparte na filarach sprawiedliwości i miłości z szacunkiem i uznaniem odnosiło się do waszej służby i pracy. Im więcej będzie w naszej ojczyźnie sprawiedliwości i miłości, tym być może mniej będziecie mieć pracy, ale za to więcej satysfakcji. Póki co tej pracy macie aż nadto. Niech zatem Bóg wspiera was swym błogosławieństwem, a w naszym społeczeństwie niech wzrasta liczba ludzi rozumiejących waszą rolę i ceniących waszą służbę dla naszego wspólnego dobra.

Przed błogosławieństwem pasterskim głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podziękował Jego Ekscelencji za odprawioną Eucharystię oraz wszystkim kapelanom policyjnym za codzienną posługę.

– Korzystając z tego, że dzisiejsza msza św. transmitowana jest przez Polskie Radio, chciałbym zwrócić się do wszystkich moich koleżanek i kolegów, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych polskiej Policji i życzyć wam wszelkiej, nieustającej pomyślności, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym – powiedział generał Jarosław Szymczyk. – A nade wszystko chciałbym się zwrócić do wszystkich Polaków i wszystkich tych, którzy odwiedzają nasz piękny kraj – chciałbym, żebyście pamiętali, że jesteśmy waszą Policją, że was chronimy, wam pomagamy i że zawsze możecie na nas liczyć.

Podczas niedzielnej Eucharystii policjanci pełnili służbę ołtarza, przygotowali również Modlitwę Wiernych. Oprawę muzyczną liturgii zapewniły Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji.

PRZED ZAMKIEM KRÓLEWSKIM

Dokładnie 24 lipca br. zaplanowano centralne uroczystości Święta Policji. Na placu Zamkowym podniesiono flagę państwową i rozbrzmiał hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Zebrani przy Zamku Królewskim minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przywitał zaproszonych gości.

– Przyszło nam żyć w niezwykle trudnych czasach, wydarzenia i sytuacje, jakie ciągle mają miejsce na świecie, stawiają przed nami nowe wyzwania, którym musimy sprostać, realizując wszystkie nasze dotychczasowe obowiązki – zwrócił się do zebranych generał Jarosław Szymczyk. – Cały czas obserwujemy rozwój zdarzeń na granicy z Białorusią i podejmujemy odpowiednie działania. Do wsparcia sił Straży Granicznej oraz wojska dołączyła kolejna grupa funkcjonariuszy Policji. Dokładnie dziś mija 17 miesięcy od rozpoczęcia agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, wojny, która wywołała wstrząs współczesnego świata. Od samego początku jesteśmy zaangażowani w pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zostali na froncie, walcząc o wolność swojej ojczyzny.

Komendant Główny Policji skierował także bezpośrednie słowa do swoich podwładnych.

– Policjantki, policjanci i pracownicy Policji – to dla mnie zaszczyt dowodzić formacją tworzoną przez ludzi, na których zawsze można polegać – mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Bardzo doceniam fakt, że bez względu na czas i okoliczności, z oddaniem wypełniacie swoją misję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju i jego obywateli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Obecny na uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Srebrnym Krzyżem zasługi uhonorowany został kom. Piotr Grzelczyk z KPP w Śremie, a Brązowym Krzyżem Zasługi: kom. Mikołaj Banaszyk z KWP w Poznaniu, . insp. Mirosław Józefiak z KPP w Kępnie, podinsp. Dariusz Koszałka z KMP w Olsztynie, podinsp. Robert Leśniewski z KPP w Chodzieży, asp. szt. Mariusz Lewandowski z KWP w Gdańsku, obecnie związkowiec województwa pomorskiego, i nadkom. Bartłomiej Maniakowski z OPP we Wrocławiu. Medalem złotym „za Długoletnią Służbę” prezydent odznaczył podinsp. Mirosława Kaczmarka z KGP i Joannę Urbańską z CBŚP, a medalem srebrnym „za Długoletnią Służbę” Małgorzatę Marjańską z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wręczył wybranym osobom odznaczenia i medale resortowe. Ogółem z okazji Święta Policji przyznano 56 złotych medali „za Zasługi dla Policji”, tyle samo srebrnych i 171 brązowych, 73 osoby wyróżniono Medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja, ponad 1000 osobom przyznano odznaki Zasłużony Policjant w różnym stopniu. Honoru odznaczenia na placu Zamkowym dostąpiło dziesięcioro wyróżnionych osób. Złotym medalem „za Zasługi dla Policji” odznaczono asp. szt. Mieczysława Stępniaka z SPKP we Wrocławiu, a brązowym Paulinę Szczech z KGP. Medale im. podkom. Policji Andrzeja Struja na placu otrzymali: st. post. Katarzyna Gadzała z KMP w Chełmie, podkom. Rafał Gnap z KPP w Gryfinie, st. asp. Paulina Koptyra z KP w Nowej Rudzie, st. sierż. Paweł Nietrzebka z KP w Mszczonowie, asp. szt. Tomasz Orchel z KPP w Wołominie i sierż. Paweł Pichalski z KMP w Legnicy. Złotą Odznakę Zasłużony Policjant odebrał insp. Krzysztof Woźniewski z KMP w Łomży, a srebrną mł. insp. Karol Dziemiańczyk z KPP w Sztumie.

Na placu Zamkowym uhonorowano również laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” (szerzej tutaj).

Komendant Główny Policji promował na pierwszy stopień oficerski 96 absolwentów WSPol w Szczytnie. Wśród nowych podkomisarzy Policji znalazły się 22 panie. Wszyscy złożyli przysięgę oficerską. Z kolei nowo przyjęci policjanci złożyli przed komendantem stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dzierżakiem ślubowanie.

Na zakończenie głos zabrali Prezydent RP Andrzej Duda i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, którzy podkreślali profesjonalizm i zaangażowanie współczesnych policjantów w walkę z nowymi rodzajami przestępstw. Dzięki poświęceniu i dobremu przygotowaniu funkcjonariuszy Policji Polska jest krajem bardzo bezpiecznym na tle innych państw europejskich.

– Chcę, żebyście państwo, funkcjonariuszki i funkcjonariusze, polscy policjanci wiedzieli jedno: że zawsze będę stał przy polskiej Policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę – podkreślił prezydent Andrzej Duda. – Nawet jeżeli muszą interweniować w sposób zdecydowany. Ważne, by interweniowali tak, by nikomu nie stała się krzywda, a zwłaszcza im.

Minister Mariusz Kamiński przypomniał o misji, jaką polscy pirotechnicy, kontrterroryści i medycy pełnili przez prawie pół roku na Ukrainie, rozminowując okolice Kijowa, oraz zaangażowaniu w ochronę granicy z Białorusią.

– W tych dniach pięciuset kolejnych funkcjonariuszy polskiej Policji z oddziałów prewencji i kontrterroryści pojechało bronić, strzec wschodniej granicy naszego kraju – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. – Razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, razem z żołnierzami Wojska Polskiego! Tak, jest tam polska Policja! Żeby było bezpiecznie, żeby nasi obywatele, zwykli Polacy czuli się bezpiecznie. Bo jest siła, która ich obroni przed złem, przed złem zewnętrznym i przed złem wewnętrznym. Taka jest i będzie polska Policja, nowoczesna, dobrze zorganizowana, ideowa formacja, chroniąca obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych.

Przemawiający przypomnieli również o nakładach na Policję wynikających z kontynuacji programu modernizacji służb MSWiA. Na Policję w latach 2022–2025 jest przeznaczonych 6,5 mld zł.

Podkreślono także rolę ustawy z 21 kwietnia 2023 r. o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą. Serdeczne słowa podziękowania padły pod adresem najbliższych policjantów, którzy na co dzień muszą mierzyć się z ograniczeniami wynikającymi ze służby współmałżonka, ojca, matki czy syna lub córki.

Defilada pododdziałów zakończyła uroczystość. Oprawę muzyczną i ceremonialną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji kierowana przez kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

NA DZIEDZIŃCU KGP

W cykl obchodów 104. rocznicy powołania Policji Państwowej wpisały się również festyn i mecz między policyjnymi reprezentacjami Polski i Mołdawii na warszawskiej Agrykoli, o których piszemy szerzej na s. 18. Centralne obchody Święta Policji zakończyła ceremonia, która odbyła się na dziedzińcu Komendy Głównej Policji 25 lipca br. gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom i pracownikom KGP. Odznaczone zostały również osoby, które owocnie współpracują z naszą formacją i ją wspierają. Złoty medal „za Zasługi dla Policji” odebrali: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Marek Łapiński, szef Agencji Wywiadu płk Bartosz Jarmuszkiewicz, komendant Służby Ochrony Państwa płk SOP Radosław Jaworski, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Krzysztof Wacławek i Paweł Konieczny z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brązowy medal „za Zasługi dla Policji” otrzymał sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

Do końca lipca obchody 104. rocznicy powołania Policji Państwowej zakończyły się we wszystkich garnizonach. Jako ostatnia, 31 lipca br., Święto Policji obchodziła Szkoła Policji w Pile.

Paweł Ostaszewski

zdj. Andrzej Chyliński, Katarzyna Chrzanowska, Jacek Herok i Paweł Ostaszewski