Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Konferencja w CSP

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 15 czerwca br. zorganizowano konferencję „Poszukiwania osób zaginionych”, która była okazją do dyskusji także podmiotów pozapolicyjnych nad aktualnym stanem rozwiązań w tym zakresie. Na spotkaniu podsumowano również ćwiczenia „KAL 2023”.

Seminarium zorganizowały wspólnie: CSP w Legionowie, Biuro Kryminalne KGP, KWP w Olsztynie i Szkoła Policji w Pile. W jej przygotowania aktywnie włączyły się: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Polski Czerwony Krzyż oraz Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie. Obrady w Legionowie zaszczycił obecnością zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

– Poszukiwania osób zaginionych bardzo często są przedmiotem debaty publicznej – zwrócił się do zebranych generał Paweł Dobrodziej. – Wynika to nie tyle ze skali tego zjawiska, a przede wszystkim z tego, jak emocjonalne jest to wydarzenie. Spotykamy się dzisiaj, aby rozmawiać o poszukiwaniach osób zaginionych, o ich identyfikacji, o ich odnajdywaniu.

Oprócz omówienia manewrów poszukiwawczych w Kalu, o których piszemy obok, wystąpienia dotyczyły również wyznaczania nowych trendów oraz podsumowania aktualnego stanu wiedzy na temat poszukiwań osób zaginionych. Zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Michał Gerzelec mówił o współdziałaniu z podmiotami pozapolicyjnymi i wykorzystaniu zdobyczy techniki w działaniach poszukiwawczych. Podinsp. Katarzyna Szewioła z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Olsztynie skoncentrowała się na najnowszych metodach poszukiwawczych. Skuteczność tych metod na przykładzie ćwiczeń w Kalu omówił asp. Piotr Luczek z tej samej jednostki.

O współpracy człowieka i psa na tychże ćwiczeniach opowiadał Arkadiusz Karwański z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z Legionowa. Joanna Stojer-Polańska z Uniwersytetu SWPS w Katowicach miała wystąpienie pt. „Zaginięcia kryminalne a walka z ciemną liczbą przestępstw”. Natomiast mł. asp. Dawid Zawada z SP w Pile przedstawił aktualny proces kształcenia w zakresie poszukiwań. W drugiej części konferencji odtworzono nagrane wcześniej wystąpienie Mariny Lypovetskej z NGO Magnolia Ukraina, w którym poruszono problem poszukiwania zaginionych dzieci podczas wojny wywołanej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Do tej pory do organizacji napłynęło ponad 2200 zgłoszeń o ukraińskich dzieciach zaginionych podczas działań wojennych. Osobna kwestia to ok. 200 tys. ukraińskich dzieci uprowadzonych i wywiezionych w głąb Rosji. Agata Nowacka z Fundacji ITAKA scharakteryzowała całość zagadnień, którymi zajmuje się organizacja, podobnie jak Rafał Sakowski z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na zakończenie głos zabrała komendant CSP w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, która podsumowała konferencję. Patronat medialny nad seminarium objęła „Gazeta Policyjna”.

Paweł Ostaszewski