Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dzielnica bez strachu

Konsekwentnie wdrażana od 2016 r. zmiana filozofii funkcjonowania polskiej Policji, mająca na celu uspołecznienie jej działań, jest oparta na trzech zasadniczych filarach: gruntownych i spójnych działaniach określanych roboczo mianem programu „Dzielnicowy bliżej nas”, wdrożeniu i utrzymywaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz tworzeniu (reaktywacji) posterunków Policji. Stąd motto polskiej Policji – „Pomagamy i chronimy”, które trafnie oddaje sens tych zmian.

Działania te mają charakter systemowy, dlatego ich efekty są widoczne dopiero w dłuższym przedziale czasowym, ponieważ wiążą się z koniecznością zmiany mentalności zarówno policjantów, jak i całego społeczeństwa. Słuszność przyjętego kierunku wydają się potwierdzać najnowsze wyniki badań opinii społecznej przeprowadzone przez CBOS w kwietniu br., które wskazują, że 96 proc. Polaków stwierdziło, iż miejsce, w którym mieszkają (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Jest to bez wątpienia powód do dumy, ale również ogromne wyzwanie, aby ten stan utrzymać.

Akcja społeczna

Policja jest organizacją nowoczesną, szeroko korzystającą z dorobku nauk społecznych, elastycznie reagującą na oczekiwania społeczne, poszukującą nowych partnerów, ale także form działania, adekwatnych do zmieniającego się otoczenia, w znacznym stopniu informacyjnego. Z kolei istotnym elementem działań w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest obszar narzędzi komunikacji społecznej, przez co należy rozumieć również współpracę z dostępnymi mediami. Podczas poszukiwań partnera medialnego należało się skoncentrować na dotychczas realizowanych programach, w jak największym stopniu spójnych z założeniami działań polskiej Policji. Telewizja Puls to trzecia największa telewizja komercyjna w Polsce, a od 2021 r. producent serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” – pierwszego polskiego serialu, którego bohaterami są dzielnicowi. Serial można oglądać na kanale Puls 2 i to właśnie pozytywny przekaz tego serialu zwrócił uwagę kierownictwa KGP na tę stację.

Z początkiem marca br. doszło do spotkania Justyny Ganczarek, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Telewizji Puls z insp. dr. Mariuszem Ciarką, dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KGP oraz przedstawicielami Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Spotkanie miało służyć nakreśleniu ram organizacyjno-prawnych, wskazaniu dostępnych środków i możliwości, a także wzajemnych oczekiwań. Ze strony Policji było dużo wątpliwości – po sprawdzeniu oferty stacji telewizyjnej okazało się, że praktycznie nie ma w niej programów informacyjno-publicystycznych, a serial kryminalny „Dzielnica strachu” nie jest dokumentem, lecz często odchodzi od ścisłych faktów. Z drugiej zaś strony wspomniany serial jest jednak pozytywnym obrazem o służbie dzielnicowych i całej o Policji, więc może warto…

Wydawało się, że pogodzenie tych dwóch światów będzie trudne, jednak w trakcie dyskusji okazało się, że jest możliwe przygotowanie wspólnej akcji społecznej, której nazwa pogodziła oczekiwania obu stron – #DzielnicaBEZstrachu i której forma przybrała unikatowy kształt prewencji i zapewni wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Dzięki niej możliwe jest wspólne przybliżenie społeczeństwu, jak ważna jest praca blisko ośmiu tysięcy dzielnicowych. Wielu Polaków bowiem nadal nie wie, z jakimi sprawami może się bezpośrednio zwrócić do dzielnicowego, zaś po kontakcie są mile zaskoczeni. Warto przy tym podkreślić, że blisko 15 proc. dzielnicowych to kobiety, które doskonale potrafią rozwiązywać problemy. Projekt KGP i Telewizji Puls oraz serialu „Dzielnica strachu” umożliwi wzmocnienie wizerunku dzielnicowych, z uświadomieniem, jak ogromny wpływ mają na bezpieczeństwo w dzielnicy, a także podkreśli to, że Policja jest blisko ludzi.

W ramach akcji pierwszym wyzwaniem były zaciekawienie Polaków instytucją dzielnicowego oraz wywołanie chęci, by poznać bliżej swojego dzielnicowego, ponieważ dzielnicowi działają w swoich „małych ojczyznach”, blisko społeczności lokalnej, co wydaje się stać w sprzeczności z oczekiwaniami ogólnokrajowej telewizji. Jak się okazuje – nic bardziej mylnego – bez problemu udało się wypracować odpowiednią formułę – plebiscyt o nazwie SuperDzielnicowy 2023, który przez samą nazwę w sposób jednoznaczny odróżnia się od turnieju wiedzy zawodowej „Dzielnicowy Roku”, który jest elementem doskonalenia zawodowego, a którego finał już po raz XIII zostanie rozegrany 17–20 października br. w Szkole Policji w Katowicach.

O dynamice działań może świadczyć fakt, że już 3–21 kwietnia br. Polacy mogli głosować na swojego dzielnicowego – SuperDzielnicowego 2023. Twarzą plebiscytu został Andrzej Młynarczyk – serialowy dzielnicowy Andrzej Potoczny, a sam plebiscyt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Należy dodać, że głosowanie nie było łatwe. Aspekty techniczne nie przysparzały trudności, bo stworzono specjalną stronę internetową akcji https://dzielnicabezstrachu.pl/, ale należało uzasadnić swój wybór. Zainteresowanie plebiscytem przerosło oczekiwania obu stron, zaś jego wyniki również były miłym zaskoczeniem, ponieważ finałowa piątka okazała się już znana społeczeństwu z powodu swojej aktywności i zamieszczanych o nich materiałów, m.in. na portalu „Dzielnicowy bliżej nas” w dziale „Dzielnicowy z pasją”. Uznanie telewidzów zdobyli funkcjonariusze – kolokwialnie mówiąc – „pozytywnie zakręceni”, realizujący swoje najróżniejsze pasje. Sam plebiscyt, w związku z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, ma szansę stać się cyklicznym wydarzeniem. I choć, bez wątpienia, jest bardzo interesujący, nie wyczerpuje jednak pojęcia akcji społecznej. Dlatego w ramach partnerstwa z Telewizją Puls są przygotowywane kolejne działania w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu, o których niebawem będzie głośno.

zdj. materiały TV Puls

mł. insp. Arkadiusz Kopczyński, radca Biura Prewencji KGP